Kontakt

Skicka mail till oss

Sveriges interreligiösa råd

Tel.vxl: 08-453 68 00
Tel.dir: 08-586 24 080
Mail: info@interreligiosaradet.se
Adress: Box 14038, 167 14 Bromma