Kriget i Ukraina – uttalande från SIRs styrelse 16 mars 2022

Vi, Sveriges interreligiösa råds styrelse, stämmer in i det världsvida fördömandet av den ryska regimens krig i Ukraina och vädjar om ett omedelbart upphörande av en allt eskalerande våldsanvändning som driver miljoner människor från sina hem och lägger liv och städer i ruiner.  Som tillhöriga och representerande en mångfald av religiösa traditioner är vi enade […]