Interreligiös solidaritet mot rasism

“Rasism är ett problem som förekommer i hela världen, och rasistiska och främlingsfientliga attityder dröjer sig envetet kvar överallt i världen.” Det konstateras i en resolution som den 19 juni antogs av Europaparlamentet, med anledning av protesterna mot rasism till följd av George Floyds död i USA. I resolutionen, som antogs med bred majoritet, erkänns rasism som ett strukturellt problem som avspeglas i socioekonomisk ojämlikhet och fattigdom, och att detta är faktorer som samverkar och förstärker varandra. Insatser för jämlikhet och mot strukturell rasism måste därför gå hand i hand och hanteras systematiskt.


Sveriges interreligiösa råd välkomnar resolutionen. Kampen mot afrofobi och annan rasism måste börja med varje enskild person, men behöver också involvera hela samhällen, inklusive trossamfund. Rasismen och ojämlikheten är strukturella problem som alla delar i samhället måste ta ansvar för. I uttalandet This Perilous Moment: A Statement from Religious Leaders and Communities on the Crisis of Racial Injustice and Inequity and the Current Protests, daterat den 3 juni, förklarar Religions for Peace tillsammans med bland andra Parliament of World’s Religions att: “Vi måste bli bättre på att uppmärksamma våra roller i att låta orättvisor fortgå. Vi kommer att fortsätta att visa på de djupa källor som våra olika trostraditioner har att erbjuda för att främja hopp, rättvisa och försoning.”


Också i Sverige står vi, en mångfald av trossamfund och sammanslutningar av trossamfund, som spänner över många olika religiösa traditioner, tillsammans i detta. Sveriges interreligiösa råd uppmanar religiösa församlingar och samfund att visa solidaritet med den kamp mot våld och orättvisor som människor av afrikansk härkomst är engagerade i, i USA, i Europa, i Sverige och runt om i världen. Vi uppmanar alla, oavsett religiös och kulturell tillhörighet, att nu och i framtiden stå upp mot rasism och diskriminering och förändra strukturer så att talet om alla människors lika värde och värdighet blir verklighet. Fred på riktigt kräver rättvisa.

Sveriges interreligiösa råd, 25 juni 2020

 

Europaparlamentets resolution:
www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0173_SV.html

Uttalande från Religions for Peace (med flera):

Sommarhälsning från Sveriges interreligiösa råd

Sveriges interreligiösa råd – en mångfald av olika religioner och trostraditioner i gemenskap – vill skicka en hälsning till alla unga som snart har skolavslutning och särskilt till er som tar studenten.

Att klara av skolarbetet och ta studenten är en stor prestation också under vanliga omständigheter. I år har det varit extra svårt. Coronapandemin har för många lett till att undervisningen i klassrummen har ersatts av arbete hemifrån, digitalt. Det har blivit svårt att träffa kompisar. Många av er har föräldrar som förlorat sina jobb, eller går till jobbet med oro för att bli smittade. En del av er har nära och kära som blivit sjuka eller dött. Många andra lever med oro för äldre släktingar, som det också var länge sedan ni kunde träffa.

Många har sett fram emot stort examensfirande med släkt och vänner samlade. Ni hade kanske planer för sommarlov och sommarjobb. I år blir det annorlunda.

Ni kommer gå ut i en värld som är mer osäker, där vi inte kan göra som vi brukar. Vi måste tänka nytt. Tillsammans. Om vi skall kunna skapa en värld där alla har samma möjligheter, om vi skall rädda miljön och stoppa kommande pandemier – då måste vi göra det tillsammans.

Och här finns ett stort hopp: det är er generation som kommer att forma det som ligger framför oss. Er generation, med så mycket kunskap, klokhet och engagemang. Som kämpar, trots att det inte är lätt. Vi önskar er all välsignelse, hälsa och välgång. Och att det ändå blir en fin sommar.
– – – – – –
Sveriges kristna råd, Islamiska samarbetsrådet, Judiska centralrådet, Sveriges buddhistiska gemenskap, Alevitiska riksförbundet, Hindu Forum Sweden, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Mandeiska trossamfundet, Samfundet Forn Sed, Sikhiska trossamfundet & Svenska Bahá’í-samfundet – tillsammans

www.interreligiosaradet.se