UTTALANDEN

Sedan SIR:s tillkomst har rådet gjort gemensamma uttalanden som rör frågor om religions- och trosfrihet i Sverige.

2016:
Uttalande från Sveriges interreligiösa råd om religionsfrihet
Läs mer: Uttalande om religionsfrihet

2015:
Uttalande från Sveriges interreligiösa råd om flyktingsituationen
Läs mer: Uttalande om flyktingsituationen

2015:
I månadsskiftet januari/februari genomfördes manifestationen ”Vägra hata”.
Läs mer: http://vagrahata.se/

2014/2015:
I januari 2015 fördömde Sveriges Interreligiösa råd våld och hatbrott.
Läs mer: http://www.skr.org/nyheter/religiosa-ledare-fordomer-vald-och-hatbrott/

2014:
Uttalande av Sveriges interreligiösa råd i anslutning till Interfaith Harmony Week
Läs mer: signerat-uttalande-feb-2014

2014:
Uttalande om Irak från Sverige interreligiösa råd.
Läs mer: http://www.skr.org/nyheter/uttalande-om-irak-fran-sverige-interreligiosa-rad

2013:
Uttalande från Sveriges interreligiösa råd (SIR) efter oroligheterna i Husby och andra förorter.
Läs mer: http://www.skr.org/nyheter/uttalande-fran-sir-tack-for-era-insatser-i-husby/

2012:
I samband med Interfaith Harmony week, februari 2012 undertecknades ett gemensamt uttalande. Syftet var att informera och stödja varandra som trosgemenskaper i samhället.
Läs mer: Uttalande.