Vi, Sveriges interreligiösa råds styrelse, stämmer in i det världsvida fördömandet av den ryska regimens krig i Ukraina och vädjar om ett omedelbart upphörande av en allt eskalerande våldsanvändning som driver miljoner människor från sina hem och lägger liv och städer i ruiner. 

Som tillhöriga och representerande en mångfald av religiösa traditioner är vi enade i detta. Grunderna för våra olika sätt att tro och att praktisera vår tro talar alla om vårt ansvar för varandra och för skapelsen, för fred och en framtid för alla människor. Om detta måste vi tala, liksom alla människor av tro och samvete i världen. 

Vi vädjar till alla beslutsfattare att göra sitt yttersta för att få slut på kriget. Vi vädjar till våra medlemmar att stödja Ukraina på alla möjliga sätt för att underlätta folkets lidande. Vi ber för alla drabbade, för beslutsfattare, för hjälparbetare. Vi ber för det ukrainska folket.