Inlägg

Religionsfrihet – en mänsklig rättighet med utmaningar

Första veckan i februari varje år infaller World Interfaith Harmony Week som initierades av FN 2010. Sveriges interreligiösa råd och Sensus arrangerade 2 fabruari 2021 i ett panelsamtal och en digital ljusmanifestation. Förutom politiker, opinionsbildare och andra samhällsaktörer inbjöds lokala interreligiösa grupper samt allmänheten att ta del av eventet. Panelsamtalet tog sin utgångspunkt i artikel 18 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter: ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor”.
De senaste åren har religion åter fått en ökad aktualitet i samhället. Religiösa aktörer har spelat en viktig roll för att möta samhällsutmaningar, inte minst under pandemin. Samtidigt har terrorattacker med religiösa förtecken skapat rädsla och ilska. Okunskap om religion bidrar till förenklingar. Media sprider stereotypa bilder och det finns ett motstånd mot att religion skall synas eller utövas i det offentliga rummet som uttrycks i en slags allmän religiös beröringsskräck och en samhällelig religiös analfabetism.
Hur kan vi tala om religion på ett konstruktivt sätt? Hur kan vi stå upp för varandras rättigheter? Behöver religion synliggöras mer eller mindre? Hur kan vi tillsammans skapa större förståelse för oliktänkande, bidra till samförstånd, god vilja och medmänsklighet? Vilka goda exempel kan lyftas fram?
MEDVERKANDE:
Shahram Mansoory, ordförande, Sveriges interreligiösa råd
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Anneli Rådestad, chefredaktör, Judisk Krönika
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi , Uppsala universitet
Ferdinando Sardella, docent i religionshistoria, Stockholms universitet.
MODERATOR:
Elisabeth Sandlund, ledarskribent på tidningen Dagen