Sommarhälsning från Sveriges interreligiösa råd

Sveriges interreligiösa råd – en mångfald av olika religioner och trostraditioner i gemenskap – vill skicka en hälsning till alla unga som snart har skolavslutning och särskilt till er som tar studenten.

Att klara av skolarbetet och ta studenten är en stor prestation också under vanliga omständigheter. I år har det varit extra svårt. Coronapandemin har för många lett till att undervisningen i klassrummen har ersatts av arbete hemifrån, digitalt. Det har blivit svårt att träffa kompisar. Många av er har föräldrar som förlorat sina jobb, eller går till jobbet med oro för att bli smittade. En del av er har nära och kära som blivit sjuka eller dött. Många andra lever med oro för äldre släktingar, som det också var länge sedan ni kunde träffa.

Många har sett fram emot stort examensfirande med släkt och vänner samlade. Ni hade kanske planer för sommarlov och sommarjobb. I år blir det annorlunda.

Ni kommer gå ut i en värld som är mer osäker, där vi inte kan göra som vi brukar. Vi måste tänka nytt. Tillsammans. Om vi skall kunna skapa en värld där alla har samma möjligheter, om vi skall rädda miljön och stoppa kommande pandemier – då måste vi göra det tillsammans.

Och här finns ett stort hopp: det är er generation som kommer att forma det som ligger framför oss. Er generation, med så mycket kunskap, klokhet och engagemang. Som kämpar, trots att det inte är lätt. Vi önskar er all välsignelse, hälsa och välgång. Och att det ändå blir en fin sommar.
– – – – – –
Sveriges kristna råd, Islamiska samarbetsrådet, Judiska centralrådet, Sveriges buddhistiska gemenskap, Alevitiska riksförbundet, Hindu Forum Sweden, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Mandeiska trossamfundet, Samfundet Forn Sed, Sikhiska trossamfundet & Svenska Bahá’í-samfundet – tillsammans

www.interreligiosaradet.se

Årsmöte 2020

Sveriges interreligiösa råds medlemmar välkomnas till årsmöte måndag 3 februari kl 17:30-20:00. Årsmötet hålls på Ekumeniska centret, Gustavslundsvägen 18 (vid Alviks torg, t-banestation Alvik). Inbjudan tillsammans med handlingar har skickats ut per epost till medlemmar. För frågor kontakta ordförande Karin Wiborn, karin.wiborn@skr.org tel 08-4536801.

Ljusmanifestation på Sergels torg, Stockholm, torsdag 25 april kl. 16.00

Varmt välkommen att tillsammans med oss visa ditt deltagande med de drabbade vid terrorattackerna i Sri Lanka

Vi står enade i fördömandet av våldsam extremism. Vi står enade i vår önskan att vi, våra barn och framtida generationer

kan leva och verka sida vid sida för en fredlig värld.

Ta gärna med batteridrivet ljus (levande ljus inte tillåtna, tyvärr) eller blomma

Arrangör: Sveriges buddhistiska samarbetsråd i samverkan med Sveriges interreligiösa råd och Interreligiösa rådet i Stockholm

 

Uttalande med anledning av terrordåden på påskdagen mot kyrkor och hotell i Sri Lanka

Det är svårt att ta in den brutala omfattningen av terrorattackerna på påskdagen mot bedjande i kyrkor och mot hotellgäster i Sri Lanka. Sveriges interreligiösa råd vill uttrycka sitt djupa deltagande med alla som drabbats, alla hundratals dödade och skadade och deras nära och kära. Vi lever i en tid när det är viktigare än någonsin att vi tillsammans avvisar hat och splittring och istället visar omsorg om och solidaritet med varandra, över religionsgränser.

Uttalande med anledning av terrordådet mot moskéerna i Christchurch, Nya Zeeland

Sveriges interreligiösa råd vill uttrycka sitt djupa deltagande med alla bedjande och deras nära och kära som drabbats av fredagens (15 mars 2019) fruktansvärda terrordåd mot moskéerna i Christchurch, Nya Zeeland.

Det är av yttersta vikt att den förståeliga oro muslimer också i Sverige känner för sin säkerhet tas på allvar. Hatets retorik mot muslimer måste brytas. Vi måste visa omsorg om och solidaritet med varandra, över religionsgränser.

 

Styrelsen för Sveriges interreligiösa råd

2019-03-15

 

Uttalande med anledning av upprepade angrepp på Stockholms moské

Det är med bestörtning Sveriges interreligiösa råd konstaterar att det för tredje gången i år, natten mot 2 april, målats hakkors, en hatsymbol, på entrén till Stockholms moské.

Inte bara i Stockholm utan runt om i landet utsätts moskéer för vandalisering, hat och hot. Förståelig oro för framtiden och den egna säkerheten breder ut sig bland muslimer i Sverige. Islamofobin är en verklighet som drabbar både institutioner och enskilda. Det är av yttersta vikt att samhället tar detta på allvar.

Vi anser att moskéer måste få tillstånd till kameraövervakning, något flera moskéer ansökt om men nekats av beslutande instans.

Vi vädjar till politiker att besinna sitt ansvar för hur man talar om alla i Sverige som tillhör religiösa minoriteter, att inkludera, inte exkludera eller stigmatisera.

Det går inte heller att överskatta betydelsen av att politiker i ord och handling visar sin solidaritet när religiösa minoriteter utsätts för hat och hot. Framtiden kan vi bara skapa i gemenskap.

/Styrelsen för Sveriges interreligiösa råd, 2018-04-04

 

Statement by the Interfaith Council of Sweden on the occasion of the attack in Stockholm

The suspected terrorist attack on Friday in Stockholm has shown the cowardly and desperate face of evilness. This terrible act goes against everything we stand for, our values ​​and our traditions.

Attacks of this kind are intended to destroy our society, polarizing and undermine the Swedish diversity of ethnicity, culture and religion.

Our prayers and thoughts are with the victims, the injured and the mourning. In our prayers, we include the staff and fellow humans working on site and around Sweden for a good and safe society.

In our religions there is an ethic that emphasizes honesty, justice, the importance of caring for others and to strive for the common good. People with different religious beliefs believe different, but are united in desire for the good.

Let’s also be aware of rumors and blame, instead we should join together in the desire for the good.

On behalf of representatives from the Interfaith Council of Sweden:

Trudy Fredriksson, Swedish Buddhist Cooperation Council
Mustafa Setkic, The Muslim Council of Sweden
Maynard Gerber, The Official Council of Swedish Jewish Communities
Karin Wiborn, The Christian Council of Sweden
Elias Carlberg,  Interfaith Council of Sweden

Uttalande från Sveriges interreligiösa råd med anledning av dådet i Stockholm

Stockholm den 7 april 2017

Fredagens förmodade terrorattack i Stockholm har visat ondskans fega och desperata ansikte. Denna fruktansvärda handling går emot allt vi står för, våra värderingar och våra traditioner.

Attacker av detta slag är utformade för att förstöra vårt samhälle, polarisera och underminera den mångfald av etnicitet, kultur, religion som hör hemma i vårt svenska samhälle.

Våra böner och tankar går till de omkomna, de skadade och de sörjande. I våra böner innesluter vi den personal och de medmänniskor som arbetar på plats och runt om för ett gott och tryggt samhälle.

I våra religioner finns en etik som betonar ärlighet, rättvisa, vikten av att bry sig om andra och att sträva efter det gemensamma bästa. Människor med olika religiös tillhörighet tror olika, men förenas i strävan efter det goda.

Låt också se upp för ryktesspridning och skuldbeläggande och istället tillsammans förenas i det goda.

Representanter för Sveriges interreligiösa råd:
Trudy Fredriksson, Sveriges buddhistiska samarbetsråd
Mustafa Setkic, Sveriges muslimska råd
Maynard Gerber, Judiska centralrådet
Karin Wiborn, Sveriges kristna råd
Elias Carlberg, Samordnare i Sveriges interreligiösa råd

Sveriges interreligiösa råd arbetar för att främja och skapa förutsättningar för interreligiöst samarbete i Sverige, samt att lyfta fram religionens roll i att skapa fred och samförstånd i samhället.
http://interreligiosaradet.se/

Statement in english

Medlemmar

Det finns sammanlagt tio trosinriktningar i Sverige representerade. Rådets sammansättning 1 januari 2017 är följande:

Kristna, 5 ledamöter

Muslimer, 3 ledamöter

Judar, 2 ledamöter

Buddhister, 1 ledamot

Bahá’í, 1 ledamot

Sikher, 1 ledamot

Hinduer, 1 ledamot

Mandeer, 1 ledamot

Aleviter, 1 ledamot

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, 1 ledamot

Valet av muslimska, buddhistiska, kristna och judiska företrädare sker genom respektive religions paraplyorganisation, d v s genom Sveriges kristna råd, Sveriges muslimska råd, Judiska Centralrådet och Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd. Representanter för hinduismen, sikhismen, mandéer, aleviter, Jesu Kristi Kyrka och bahá’í utses på annat lämpligt sätt.