Inlägg av Mikael

Religionsfrihet – en mänsklig rättighet med utmaningar

Första veckan i februari varje år infaller World Interfaith Harmony Week som initierades av FN 2010. Sveriges interreligiösa råd och Sensus arrangerade 2 fabruari 2021 i ett panelsamtal och en digital ljusmanifestation. Förutom politiker, opinionsbildare och andra samhällsaktörer inbjöds lokala interreligiösa grupper samt allmänheten att ta del av eventet. Panelsamtalet tog sin utgångspunkt i artikel 18 […]

SIR om terrordådet i katedralen i Nice 29 oktober

Sveriges interreligiösa råd uttrycker sin sorg och bestörtning över ännu ett avskyvärt terrordåd, denna gång i katedralen i Nice, Frankrike. Ett syfte med terror är att skapa ett oförsonligt ”vi mot dem”, ett samhällsklimat och ett förhållningssätt religioner emellan som präglas av hat och misstro. Detta kommer varken terrorister eller andra som söker konflikt och […]

Fredskultur – här och nu

Den 21 september infaller sedan 2001 den internationella fredsdagen. Förenta Nationernas generalsekreterare ringer i fredsklockan vid högkvarteret och manar till eldupphör och ickevåld. Under år 2020 har vi, kanske mer än någonsin, upplevt det globala perspektivet då alla på jorden boende påverkas av coronaviruset oavsett vilken kultur, religion, nationalitet eller status vi har. Vi står […]

Uttalande från Sveriges interreligiösa råd om Koranbränning

Vi i Sveriges interreligiösa råd – en mångfald av olika religioner och trostraditioner i gemenskap – vill uttrycka vårt stöd till muslimska gemenskaper inför den planerade provokationen att bränna Koranen i Stockholmsområdet nu på lördag. Avsikten att bränna Koranen, en handling vi kraftfullt fördömer, ska inte bara ses som en önskan hos den lilla gruppen […]

Kallade att göra gott

Vi i Sveriges interreligiösa råd – en mångfald av olika religioner och trostraditioner i gemenskap – vill uttrycka vårt stora och varma tack till alla goda krafter i Malmö som i prövande tider enträget verkar för sammanhållning, inkludering, jämlika relationer och ömsesidig respekt i staden. När människor utsätts för hot, hat och våld, heliga skrifter […]

Interreligiös solidaritet mot rasism

“Rasism är ett problem som förekommer i hela världen, och rasistiska och främlingsfientliga attityder dröjer sig envetet kvar överallt i världen.” Det konstateras i en resolution som den 19 juni antogs av Europaparlamentet, med anledning av protesterna mot rasism till följd av George Floyds död i USA. I resolutionen, som antogs med bred majoritet, erkänns […]

Sommarhälsning från Sveriges interreligiösa råd

Sveriges interreligiösa råd – en mångfald av olika religioner och trostraditioner i gemenskap – vill skicka en hälsning till alla unga som snart har skolavslutning och särskilt till er som tar studenten. Att klara av skolarbetet och ta studenten är en stor prestation också under vanliga omständigheter. I år har det varit extra svårt. Coronapandemin […]

Årsmöte 2020

Sveriges interreligiösa råds medlemmar välkomnas till årsmöte måndag 3 februari kl 17:30-20:00. Årsmötet hålls på Ekumeniska centret, Gustavslundsvägen 18 (vid Alviks torg, t-banestation Alvik). Inbjudan tillsammans med handlingar har skickats ut per epost till medlemmar. För frågor kontakta ordförande Karin Wiborn, karin.wiborn@skr.org tel 08-4536801.