Inlägg av admin

Religioner tar tillsammans ställning för klimatet.

Sveriges interreligiösa råd vill vara med och bidra till ett bättre klimat, och vi ber er att tillsammans med oss, ert samfund eller församling stödja årets omgång av Musikhjälpen. Skänk en slant med oss för att visa att 2015 är ett år då religion och solidaritet går hand i hand. Låt oss visa hopp tillsammans […]

Fortsätt att våga vägra hata- debattartikel i GP

Ett år efter den historiska interreligiösa manifestationen ”Våga vägra hata” har samhällsutvecklingen tagit en djupt oroande riktning. Återigen uppmanar vi alla att våga vägra hata, skriver Elias Carlberg, samordnare vid Sveriges interreligiösa råd.  I december 2014 skrevs svensk interreligiös historia då budkaveln för manifestationen ”Vägra hata” undertecknades av 14 företrädare för olika religioner och samfund […]