Bli Medföljare!

Kristna Fredsrörelsen, Equmeniakyrkan och Sveriges interreligiösa råd startar ”Medföljare” på Asylboenden.

Baserad på följeslagarmetoden

”Medföljare” är ett nytt koncept där människor av olika tro tillsammans utbildas för att öka tryggheten för personer som bor på flyktingboenden.  Initiativet bygger på medföljningsmetoden som Kristna Fredsrörelsen arbetar med internationellt för att skydda människorättsförsvarare.  Syftet med verksamheten är att stärka säkerheten för de människor som bor på asylboenden, och att de känner sig välkomna till ett Sverige öppet för alla olika trosuppfattningar. Verksamheten syftar också till att stärka församlingsmedlemmars egenskaper kring bemötande och konflikthantering i församlingens verksamheter.

Vägra hata

Satsningen utgår till viss del från ”Vägra hata”-kampanjen, där ledare från en stor mångfald av religiösa grupper i Sverige tillsammans har tagit avstånd från användandet av religiösa argument för att legitimera hat, våld och aggressivitet mot migranter och minoriteter. I ”Medföljare”-utbildningen finns därför ett pass om kampanjens huvudbudskap, samt om praktisk religionsdialog, för att alla ska ha en gemensam grund av respekt för andra trosuppfattningar.

Utbildningens innehåll

Projektets utbildningar är till för församlingar och lokalgrupper som vill arbeta med flyktingfrågor, och som kan tänka sig att göra det interreligiöst i samarbete med andra samfund och församlingar.  Utbildningen pågår under en till två dagar med en erfaren utbildare från Kristna Fredsrörelsen och en representant från Sveriges Interreligiösa Råd. Utbildningen innehåller följande delar:

  • Teoretisk bakgrund om preventiv närvaro, ickevåld, säkerhetsbedömningar, uppförandekod och medföljarrollen
  • Genomgång av kampanjen ”Vägra hata”, introduktion kring kampanjens tänk och innehåll samt introduktion i religionsdialog
  • Vanliga frågor och svar om asylprocessen och rutiner hos asylboenden
  • Övningar på möjliga konfliktsituationer som kan uppstå i medföljningsarbetet och hur dessa konflikter kan hanteras.

Efter utbildningen – börja att medfölja!

Efter utbildningen ska deltagarna tillsammans finnas på och vandra utanför asylboenden, där de genom sin närvaro skapa en tryggare tillvaro för flyktingarna på asylboendet. Målet är att ge moraliskt stöd till de som bor på asylboendet, men också att avskräcka brott mot boendet genom den preventiva närvaron av Medföljare vid asylboendena.

Satsningen är helt unik i Sverige och är kostnadsfri.  Bakom initiativet står Kristna FredsrörelsenEqumeniakyrkan och Sveriges Interreligiösa Råd.

Anmäl ditt intresse!

Vill du engagera dig för flyktingar? Uppmuntra då din lokalgrupp eller församling att höra av sig till Kristna Fredsrörelsens kommunikatör Julle Bergenholtz på julle.bergenholtz@krf.se eller via telefon 08-453 68 45.