Sveriges interreligiösa råd ber för ett framgångsrikt Stockholm+50

Inför FN:s miljömöte i Stockholm samlas företrädare för olika trossamfund den 1 juni på Mynttorget i Stockholm för att be om framgång och mod att arbeta för förändring.

I Stockholm 1972 samlades regeringsrepresentanter från 113 länder till FN:s första global möte om miljöfrågor. Femtio år senare har den mänskliga påverkan på planeten lett till en klimatkris som hotar existensen för allt levande.

När världen kommer samman den här gången är ambitionen att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen och en miljö i balans. På onsdagen den 1 juni, dagen innan Stockholm+50 öppnas, inbjuder Sveriges interreligiösa råd till en förbönsstund för miljömötet. Den hålls på Mynttorget i Stockholm dit den som vill är välkommen för att delta.

Bön om vägledning och handlingskraft

– Vi företräder olika religioner och kommer att be om välsignelse över hjärtan, sinnen och intelligens och om vägledning i de beslut som fattas. Vi kommer be för att civilsamhället, regeringar och företag sedan också agerar på ett sätt som skyddar vår planet och mänskligheten, säger Kamala Priya, som företräder Hindu Forum Sweden och arbetsgruppen för miljö- och klimatfrågor i Sveriges interreligiösa råd.

Miljökrisen känner inga religiösa eller kulturella gränser, den angår oss alla. Vi alla måste samarbeta för förändring. Sex och en halv miljoner människor i Sverige tillhör olika trossamfund och bekänner sig till religioner som bygger på vördnad och tacksamhet för allt det goda och vackra på vår planet. Tillsammans kan vi, troende och icke-troende, agera på ett ansvarsfullt sätt och bidra till den förändring som behövs nu och för kommande generationer.

Under förbönen medverkar:

Shahram Mansoory, ordförande i Sveriges interreligiösa råd
Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd
Caroline Oja, Svenska Bahá’i-samfundet
Ashin Sobhana, Sveriges buddhistiska gemenskap
Per Lundberg, Samfundet Forn Sed Sverige
Kaj Engelhart, Katolska kyrkan
Rebecca Lindfors, Jesu Kristi Kyrkan av Sista Dagars Heliga
Paula Grossman, Judiska församlingen i Stockholm
Kamala Priya, Hindu Forum Sweden
Biskop Andreas Holmberg, Svenska kyrkan

 

Datum: Onsdag 1 juni, kl 16.30 – 17.30
Plats: Mynttorget, Stockholm