3/2 och 6/2: Hur kan tro inspirera till engagemang kring klimat, miljö och ekologi?

Hur kan tro inspirera till engagemang kring klimat, miljö och ekologi?
Under World Interfaith Harmony Week arrangerar SIR-Sveriges Interreligiösa Råd två tillfällen där representanter tillhörande olika trosgemenskaper berättar om hur deras tro inspirerat till engagemang kring klimat, miljö och ekologi:
Från ord till HANDLING
3 februari kl. 19.00-20.30 via Zoom (länk mailas ut samma dag som evenemang)
Medverkande:
Kardinal Anders Arborelius OCD, biskop Stockholms katolska stift, Laudato Sí (påvens miljöskrivelse) och praktiska exempel
Kamala Priya, Hindu Forum Sweden, ISKCONs lokala och globala miljöarbete
Wendy Har, Sveriges Buddhistiska Gemenskap, Buddhist Green Days
Sofia Rosshagen och Pella Thiel, Faith for Ecocide Law
Margareta Koltai, Act Svenska kyrkan, COP 26 Glasgow,
Sista dag för anmälan 2 februari
Mer information och anmälan: www.sensus.se/anmal/321620/
Från ORD till handling
6 februari kl. 15.00-17.00 via Zoom (länk mailas ut samma dag som evenemang)
Sveriges Interreligiösa Råds arbetsgrupp för miljöfrågor arbetar aktivt med att ta fram ett material som ska inspirera till engagemang kring tro, miljö, klimat och ekologi.
Medverkande:
Amanda Lind, Tidigare kultur- och demokratiminister med ansvar för trossamfundsfrågor (MP).
Författarna till samfundens texter..
Sista dag för anmälan: 5 februari.
Mer information och anmälan; www.sensus.se/anmal/321377/
Välkomna!