Verksamheter

Interreligiösa råd/nätverk i Sverige

Sveriges interreligiösa råd verkar för att skapa och främja förutsättningar för ett bredare interreligiöst samarbete i Sverige. Kontakta oss om ni söker kommunikation med ett lokalt interreligiöst råd, nätverk eller organisation, eller om ni behöver hjälp med att starta något liknande i er kommun eller stad.

Samverkan

Sveriges regering beslutade 2015 att bevilja stöd åt SIR för att stötta samarbetet mellan religiösa samfund i Sverige och att inrätta en administrativ funktion för Sveriges interreligiösa råd.

SIR samverkar med, förutom flera samfund, olika myndigheter och departement men också med flera icke-statliga organisationer. Vill ni samverka eller samarbeta med Sveriges interreligiösa råd är ni välkomna att höra av er.

Utbildning/föreläsningar

Sveriges interreligiösa råd erbjuder föreläsningar och utbildningar om religion och interreligiositet. I det Svenska interreligiösa arbetet finns det många olika aktörer för olika typer av kontexter. Därför rekommenderar vi gärna något projekt, nätverk eller råd som kanske passar.

För att veta vad som erbjuds kontakta gärna oss på info@interreligiosaradet.se för mer info.