VAD GÖR VI?

Sveriges interreligiösa råd (SIR) konstituerades  som en mötesplats för nationella religiösa företrädare i Sverige den 4 maj 2010 i Uppsala.

När rådet grundades slogs det fast att SIR ska mötas regelbundet för att fördjupa sin kunskap om varandra/-s religion och att få möjlighet att alstra ett utrymme för diskussion om religionens roll i samhället. Samt att ge ett administrativt stöd och att vara en samordnande länk mellan Sveriges interreligiösa råd och dess medlemmar.

SIR arbetar också med att samla och förmedla erfarenheter från interreligiösa arbeten som pågår i Sverige. Att fördjupa, utveckla och sprida kunskap om olika religioner i Sverige samt att utveckla och organisera ett utåtriktat arbete för att motverka antisemitism, muslimhat och andra hot mot religionsfriheten.

Sedan Sveriges interreligiösa råd skapades 2010 gör rådet tillsammans kampanjer, manifestationer och uttalanden som kretsar kring frågor om religions- och trosfrihet i Sverige, till exempel i samband med FN:s World Interfaith Harmony Week som sker första veckan i februari.

SIR gör uttalanden kring aktuella ämnen som rör samhället i stort, bland annat om flyktingsituationen i Sverige hösten 2015, men också manifestationen Vägra hata!
Läs mer

Läs mer om våra verksamheter