Kallade att göra gott

Vi i Sveriges interreligiösa råd – en mångfald av olika religioner och trostraditioner i gemenskap – vill uttrycka vårt stora och varma tack till alla goda krafter i Malmö som i prövande tider enträget verkar för sammanhållning, inkludering, jämlika relationer och ömsesidig respekt i staden. När människor utsätts för hot, hat och våld, heliga skrifter skändas och byggnader för bön vandaliseras, då behövs verkligen de som i ord och handling påminner oss om att vi visst kan leva tillsammans, och att vi gör det, i all vår mångfald.

Många är de goda krafter som skulle kunna nämnas. Vi vill i detta uttalande särskilt lyfta fram engagemanget hos rabbinen Moshe-David HaCohen och imamen Salahuddin Barakat i det judisk-muslimska samarbetsprojektet Amanah. Hur de tillsammans och med uthållighet står upp mot religionsfientlighet och rasism, utifrån en djup tro och en djup, ömsesidig respekt – och kärlek till Malmö. Vid ett möte i den muslimska bönelokalen i Rosengårds kulturcenter den 27 augusti som också samlade kommunpolitiker, polis och andra företrädare för trossamfund, beskrev rabbin HaCohen hur besläktad den tänkta koranbränningen var med nazisternas bokbål i trettiotalets Tyskland och han vädjade: ”Vi bör använda vår frihet för att göra gott för andra. Det är sanslöst att använda den friheten för att skada”.

Göra gott för andra, det är vi kallade till. Oavsett vilken religion eller trostradition vi än tillhör, eller om vi inte tillhör någon, som medmänniskor. I Malmö, i alla delar av Sverige – och i världen.

Sveriges interreligiösa råd 4 september 2020