Interreligiöst upprop: agera för klimatet!

Katastrofala bränder och ödesdigra översvämningar jorden runt påminner oss om åt vilket håll de pågående av människor vållade klimatförändringarna är på väg att föra oss. Det är något som på djupet skrämmer oss och vi vädjar enträget till regeringen, näringslivet och civilsamhället i Sverige att satsa alla krafter på att för Sveriges del uppnå de mål som stipuleras i Parisavtalet och att vi själva som trossamfund föregår med de bästa av exempel. I Sveriges interreligiösa råd finns representanter för religiösa traditioner och trossamfund som samlar runt sex och en halv miljon människor i landet och vi är delar av en världsvid gemenskap.

Klimatet är allas vårt ansvar, vi måste agera nu!

Sveriges interreligiösa råd 16 september 2021