Fredskultur – här och nu

Den 21 september infaller sedan 2001 den internationella fredsdagen. Förenta Nationernas generalsekreterare ringer i fredsklockan vid högkvarteret och manar till eldupphör och ickevåld. Under år 2020 har vi, kanske mer än någonsin, upplevt det globala perspektivet då alla på jorden boende påverkas av coronaviruset oavsett vilken kultur, religion, nationalitet eller status vi har.

Vi står även inför andra gemensamma utmaningar. För nödvändiga omställningar till en hållbar framtid krävs gemensamma tag för att rädda klimatet, vår jord. FN:s globala mål är en nödvändighet för mänsklighetens överlevnad och vår jords framtid. Och en omställning behöver ske snabbt. Bland de formulerade målen, vart och ett viktig i sig, men inte minst som en samlad enhet, finns mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

Ordet inkluderande är ett nyckelord. Inkluderande och integrerande samhällen bidrar till fred. Exkluderande och segregerande samhällen underblåser motsättningar och bidrar till ofredmissämja. Vi efterlyser en politik som strävar efter att nå mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. En politik som bidrar till en fredskultur här och nu, där vi bor, för att skapa trygghet och medmänsklighet, inte minst för de unga som växer upp i vårt land.

I Sverige samlas troende från olika religioner sedan 2010 i Sveriges interreligiösa råd, bland annat för att bidra till fred och samförstånd genom att föra ett ärligt och respektfullt samtal utifrån våra olika trossystem. Vi vägrar hata och uppmuntrar ett gott och respektfullt samtal där broar byggs mellan olika tankesystem, kulturer och erfarenheter. I det respektfulla och nyfikna samtalet läggs grunden för en fredskultur och ett inkluderande samhälle.

Sveriges interreligiösa råd 21 september 2020

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *