detta är en tagg

Inlägg

Ord av tröst och livsmod i orostider

Vi hänger av oss rockar och vinterjackor.

Lägger vantar och halsdukar på hatthyllan. Vinterkylan tränger in i märg och ben. Det är orostider. Igen. Människor och djur lider. Jorden har feber.

Vi har samlats till rådsmöte. Häller upp något varmt att dricka och sätter oss runt det stora bordet. Vi har suttit tillsammans många gånger förr. Stått tillsammans många gånger förr. Gått tillsammans. För vi delar övertygelsen att det krävs i vår tid. 

Vi kommer från många olika trostraditioner och delar med oss av ord och tankar till varandra. Påminner oss om det som utifrån vår tro ger hopp och tröst. Vi håller på att lära oss att mänskligheten är en enda familj och att vi har ett gemensamt hem. 

Och detta vill vi dela med dig:

Du är inte ensam, vi står tillsammans. 

Låt oss behålla perspektiven, inte drabbas av trötthet och uppgivenhet.

Sök tröst i riten, de heliga skrifterna, i bönen eller musiken.

Bevara din nyfikenhet! Håll ihop. Vi behöver varandra för att klara oss. Minns att bakom horisonten pågår den eviga soluppgången, ljusets glädje. 

Finn hopp i riten, de heliga skrifterna, i bönen eller musiken.

Livsmodet växer av att se barnens lek, äppelkärnor som planteras och det förunderliga – att det som verkar förgäves och utdömt kan visa sig vara det som kommer med nytt liv.

Hämta kraft till handling i riten, de heliga skrifterna, i bönen eller musiken. 

Även om du kanske inte vågar tro det, så kan du varje gång du lämnar din bostad bidra till förändring. Samla på leenden och le mot den du möter. 

 

Sveriges interreligiösa råd

 

Fullsatt när ny miljöskrift lanserades

– Det är starkt symboliskt att vi samlas just nu, sa tidigare kultur- och demokratiministern Amanda Lind när hon på tisdagskvällen inledde releasen av skriften ”Vår jord, vår tro – Interreligiösa perspektiv på miljö och hållbarhet”.

Det hon syftade på och som flera under kvällen återkom till är det pågående COP 27 i Egypten, dit flera religiösa företrädare rest för att bland annat kräva ökade ambitioner för att nå 1,5 grader målet och att världens rika utsläppsländer ska leva upp till åtagande om klimatfinansiering på 100 miljarder dollar per år till de länder som drabbas värst av klimatförändringarna.

Bruka och bevara

Miljögruppen i Sveriges interreligiösa råd har arbetat med skriften i två års tid och under kvällen talade sex av de sjutton författarna utifrån sin text. Flera lyfte förvaltarskapet:
– Vi människor är förvaltare och med det följer ett ansvar för nästa generation, sa Kamala Priya från Hindu Forum Sweden.

Anas Deneche, Svenska Islamska samfundet, listade fem viktiga aspekter från islams förhållande till naturen: att inte överutnyttja, att vårda och reparera, att värna Guds skapelse, att plantera träd och hålla miljön ren.

Paula Grossman från judiska församlingen konstaterade att såväl islam som judendom är lagreligioner och att Gud gjorde en eftergift då han lät människan äta kött.
– Gud skapade jorden med frukt och grönt för människor och djur att äta. Vi är knutna till jorden för vår överlevnad. Bruka och bevara. Det behövs inget mer!

Naturens rättigheter

Samfundet Forn Sed beslutade vid sitt årsting 2020 att ställa sig bakom tanken att naturen har rättigheter och att dessa ska befästas i lag och undersöker om det finns möjlighet att på juridisk väg kräva ett stärkt skydd för deras heliga platser i landskapet. Henrik Hallgren är starkt engagerad i frågan:
– Om naturen är helig, så har den rättigheter. Vi behöver ett annat synsätt på naturen än som ett rättslöst objekt som bara är till för oss att utnyttja.

7 miljoner svenskar tillhör något samfund och Sveriges interreligiösa råd vill med miljöskriften i första hand påverka medlemmar i de egna samfunden att reflektera över vår livsstil och förhållningssätt till natur och miljö.

Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, undrade om det inte är dags för ett klimatupprop. Det fick Samuel Hall från Fridays for Future att uttrycka en förhoppning om att religiösa samfund ska ta ett tydligare ansvar för klimatarbetet:

– Tänk om vi får se en hel klimaträttvisearmé på gatorna!

 

Skriften är tryckt i en mindre upplaga med stöd av Stockholms katolska stift.

Klicka här för att ladda ner ”Vår jord, vår tro” som pdf.

 

 

 

 

Bokrelease 15 nov: Vår jord, vår tro

I ett unikt samarbete går de religiösa samfunden i Sverige samman i dokumentet ”Vår Jord, Vår Tro”. Skriften visar på en gemensam omtanke och oro för vår jord och appellerar till handling och förändring.

Välkommen på boklansering tisdagen den 15 november, kl 19.00. På plats finns författare till skriften samt särskilt inbjudna gäster, Amanda Lind, riksdagsledamot MP och tidigare kulturminister, Kardinal Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift och Sofia Camnerin, tillförordnad ordförande Sveriges interreligiösa råd.

Datum: 15 nov, kl 19.00

Varmt välkommen!

 

Stoppa rasismen – bygg fred! Uttalande på internationella fredsdagen

Idag på internationella fredsdagen ljuder parollen Stoppa rasismen. Bygg fred! Uppmaningen att agera riktar sig till politiska makthavare, ledare inom näringslivet, till civilsamhälle och till varje enskild individ. 

I Sverige samlas troende från olika religioner i Sveriges interreligiösa råd, bland annat för att utgöra en enad röst gentemot alla former av rasism eller religionsfientlighet och för att bidra till fred och samförstånd. Det är nämligen i fredliga samhällen, där alla har en plats och åtnjuter mänskliga rättigheter, som ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling skapas.

Vår längtan efter fred kommer inte enbart ur ett rationellt resonemang om fredens fördelar utan är även sprungen ur våra religiösa övertygelser om alla människors lika värde. Det är avgörande, inte minst för de unga som växer upp i vårt land, att vi som religiösa aktörer tar på allvar rasismen i våra egna sammanhang, undervisar om rasismens historia och vid varje enskilt tillfälle väljer att stå upp för varandra.

Så bygger vi en fredskultur – inom oss och mellan oss. 

Sveriges interreligiösa råd

Nyhetsbrev

Sveriges interreligiösa råd uppmanar alla, troende och icke-troende, att försvara den demokratiska rättigheten att utöva religion. Det är oacceptabelt, att i ett Sverige där vi värnar allas lika värde och religionsfrihet, ifrågasätta samfundens rätt att existera genom vandalisering av judiska och muslimska institutioner, kyrkor och andra religiösa samlingslokaler. Byggnader för bön, solidaritet och trygghet sätts i brand och människor stigmatiseras och attackeras endast för att de utövar sin tro som är en mänsklig rättighet.

Vi, företrädare för trossamfund och religioner i Sverige, uppmanar alla att ta bestämt avstånd från hat, hot, våld och aggressivitet mot religion och demokrati. Därmed måste vi också ta avstånd när religiösa argument används för att legitimera hat, våld och aggressivitet i våra egna samfund.

Samordnare Elias Carlberg för Sveriges interreligiösa råd 2017 12 13

AGERA LOKALT!

Förändra där du står! Information om det mångreligiösa Sverige och lagen om religionsfrihet behövs. Sveriges interreligiösa råd har under 2017 genomfört över 30 föreläsningar och samtal om religion, religionsfrihet och dialog ofta i en lokal kontext. Vi har mött kommuner,myndigheter, trossamfund, läroverk, nyanlända och civilsamhälle. Kul tycker vi. Våra föreläsningar är interaktiva, vassa, fördjupande och utgår alltid från ett lokalt perspektiv.

Än är det inte försent att boka oss inför våren.

Kontakta oss på info@interreligiosaradet.se eller svara på detta utskick. Så breddar vi kunskapen tillsammans.

 

 

Höstens nyhetsbrev är nu här!

Författarsamtal om antologin ”Fred i religionens namn”

Sveriges interreligiösa råd, Sveriges kristna råd och det Skånebaserade projektet Open Skåne bjuder in till författarsamtal på tre platser i Skåne under månadsskiftet oktober/november.

”Fred i religionens namn!” – är en interreligiös fredsantologi och en unik samling texter som visar på likheter och skillnader i religionernas uttryckssätt, traditioner och fredssträvanden. Boken är frukten av ett samarbete mellan Sveriges interreligiösa råd och Sveriges kristna råd.

Med antologin som utgångspunkt samtalar Elias Carlberg från Sveriges interreligiösa råd och Henrik Rosén som representerar Sveriges kristna råd. Aldo Iskra från Open Skåne leder samtalet. Publiken får gärna att delta i samtalet.

Anmälan sker på respektive länk nedanför.

Författarsamtal om antologin ”Fred i religionens namn” – Helsingborgs stadsbibliotek 31 oktober.

Författarsamtal om antologin ”Fred i religionens namn” – Kulturkvarteret Kristianstad 1 november.

Författarsamtal om antologin ”Fred i religionens namn” – Malmö Högskola 1 november.

 

Sveriges interreligiösa råd är i år med på MR Dagarna i Jönköping. Mänskliga rättighetsdagarna är nordens största forum för mänskliga rättigheter och det samlar varje år ett hundratal organisationer. Sveriges interreligiösa råd kommer att finnas med på tre seminarium, ett på torsdagen och två på lördagen. Välkomna.

Torsdag 9 november 11:00 – 12:00, Rydbergsalen
Religion, secularism, politics and human rights
Medverkande: Elias Carlberg, Annika Ben David, Karin Wiborn, Lamia El Amri, Noa Hermele
Läs mer!

Lördag 11 november 11:30 – 12:30, Konferensrum 12
Scriptural Reasoning – interreligiösa samtal som grogrund för mänskliga rättigheter?
Medverkande: Hasnain Govani, Elias Carlberg
Läs mer!

Lördag 11 november 14:30 – 15:30, Konferensrum 13
Religion och HBTQ
Medverkande: Frida Ohlsson Sandahl, Elias Carlberg, Sofia Ekelund Fogelström
Läs mer!

Vi ses!

Författarsamtal: Fred i religionens namn

Samtal kring boken ”Fred i religionens namn”, som handlar om om hur religion kan vara en viktig resurs i fredsarbete. Medverkande: Elias Carlberg, Sveriges interreligiösa råd, Yasri Khan, Svenska muslimer för fred och rättvisa och Henrik Rosén, Sveriges kristna råd.

Söndagen den 12 november klockan 15–17.30 i S:t Mikaels kyrka,Örebro i samarbete med Sensus studieförbund.

Tips! Vill du lära dig mer om ämnet så har Svenska kyrkan i Örebro studiecirkeln ”Fred i religionernas namn” som startar 16/10.

Beställ boken

 

Nyhetsbrev – En sommarhälsning

Almedalen

Är ni i Almedalen och intresserade av att starta eller utveckla ett interreligiöst initiativ? Kom och lyssna på seminariet religion, religionsfrihet och trossamfund om vad en får tycka och tro – eller inte tro? Vad säger trossamfunden, studieförbunden och svensk lag om religion, religionsfrihet och religionsdialog! I samtalet medverkar Sveriges interreligiösa råd, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Studieförbundet Bilda och Ibn Rushd samt Equmeniakyrkan. Vi finns tillgängliga för frågor efteråt!

När: 3/7 kl 13:00
Var: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43
Läs mer
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vägra hata!

Vi vill se ut slut på våldet! Religionerna i Sverige fortsätter att agera gemensamt mot hat och för fred i manifestationen Vägra hata! Under helgen den 30 januari – 1 februari 2015 vandrade budkavlar med Vägra Hatas uttalande mellan moskéer, synagogor, kyrkor och andra heliga rum i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Uttalandet lästes upp i samband med bön eller gudstjänst på fler än hundra platser i Sverige.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sommarläsning – Fred i religionens namn!

Livsåskådning kan idag uppfattas höra till det privata och religion kan ses som grogrund för konflikt. Men tvärtemot gängse generaliseringar kring våld, konflikt och religion ser många religiösa själva på varandras olikheter med respekt – strävan efter rättvis fred är gemensam. Detta är något som de sju författarna skriver om i boken ”Fred i religionens namn!”.

Boken skildrar sju personliga texter om fredens grund och ursprung inom olika religioner. De visar sig gömma rika resurser för arbetet mot en fredligare värld.

Beställ boken
_
_________________________________________________________________________________________________________________________

Nyhetsbrev #5 från Sveriges interreligiösa råd

Fred i religionens namn!

Livsåskådning kan idag uppfattas höra till det privata och religion kan ses som grogrund för konflikt. Men tvärtemot gängse generaliseringar kring våld, konflikt och religion ser många religiösa själva på varandras olikheter med respekt – strävan efter rättvis fred är gemensam. Detta är något som de sju författarna skriver om i boken ”Fred i religionens namn!”.

Boken skildrar sju personliga texter om fredens grund och ursprung inom olika religioner. De visar sig gömma rika resurser för arbetet mot en fredligare värld.

Beställ boken här

Almedalsveckan

Vad får en tycka och tro – eller inte tro? Vad säger trossamfunden och vad säger svensk lag? Seminariet kommer innehålla diskussioner om religionsfrihet, religion och trossamfund i Sverige.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund och Sveriges interreligiösa råd har tillsammans tagit fram faktaskriften Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige. Skriften är för den som vill lära sig mer om religionsfrihet och vad som gäller enligt svensk lag och har översatts till fem språk. Skriften har distribuerats till flera myndigheter, studieförbund, organisationer och trossamfund. Däribland studieförbundet Bilda  – som berättar om hur de har använt skriften i sitt arbete.

Se mer här!

Ledarskap, religion och demokrati!

Är du ung och aktiv inom ett trossamfund i Skåne och vill utveckla ditt ledarskap? Är du intresserad av frågor som rör mänskliga rättigheter och konflikthantering? Är du beredd att utmana dina förutfattade meningar om andra samfund och religioner? Sök till det interreligiösa utbildningsprogrammet Ledarskap, religion och demokrati!

Utbildningen anordnas tillsammans med SST, Open Skåne och DemokratiAkademin

Gå till anmälningssformulär

Interreligiös solidaritet efter lastbilsdådet

Efter lastbilsdådet fredagen den 7 april har flera olika trossamfund och interreligiösa initiativ engagerat sig och uttalat sig om händelsen. Sveriges interreligiösa råd anordnade en interreligiös manifestation på Sergels torg på måndagen efter dådet.  Ett drygt hundratal personer från olika samfund, trosinriktningar och interreligiösa initiativ närvarade där företrädare från samfunden talade och bad.

På Sveriges interreligiösa råds hemsida vi samlat några av de uttalanden och manifestationer som gjorts av trossamfund, religiösa företrädare och interreligiösa initiativ.

Läs mer här

 

Fred i religionens namn!

Beställ boken – Fred i religionens namn!

Kan religioner vara en självklar och positiv kraft i det offentliga rummet? Idag uttrycks i vissa sammanhang en religionskritik utifrån samhällets ökande sekularisering och internationella konflikter. Detta är något som de sju författarna skriver om i boken ”Fred i religionens namn”. Författarna representerar en majoritet av det religiösa Sverige: Trudy Fredriksson från Buddhistiska samarbetsrådet, Maynard Gerber och Ute Steyer från Judiska centralrådet, Karin Wiborn från Sveriges kristna råd, Yasri Khan för Svenska muslimer för fred och rättvisa, S L Shiva Shankar för Hinduismen, Örjan Widegren för Svenska Bahá’í-samfundet och Jaspal Singh för Sikhiska församlingen. De flesta av dem är representanter i Sveriges interreligiösa råd.

Livsåskådning kan uppfattas höra till det privata och religion ses som grogrund för konflikt. Men tvärtemot gängse generaliseringar kring våld, konflikt och religion ser många religiösa själva på varandras olikheter med respekt – strävan efter rättvis fred är gemensam. I denna nya bok finns sju personliga skildringar om fredens grund och ursprung inom olika religioner. De visar sig gömma rika resurser för arbetet mot en fredligare värld.

Beställ boken här