Inlägg

Stoppa rasismen – bygg fred! Uttalande på internationella fredsdagen

Idag på internationella fredsdagen ljuder parollen Stoppa rasismen. Bygg fred! Uppmaningen att agera riktar sig till politiska makthavare, ledare inom näringslivet, till civilsamhälle och till varje enskild individ. 

I Sverige samlas troende från olika religioner i Sveriges interreligiösa råd, bland annat för att utgöra en enad röst gentemot alla former av rasism eller religionsfientlighet och för att bidra till fred och samförstånd. Det är nämligen i fredliga samhällen, där alla har en plats och åtnjuter mänskliga rättigheter, som ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling skapas.

Vår längtan efter fred kommer inte enbart ur ett rationellt resonemang om fredens fördelar utan är även sprungen ur våra religiösa övertygelser om alla människors lika värde. Det är avgörande, inte minst för de unga som växer upp i vårt land, att vi som religiösa aktörer tar på allvar rasismen i våra egna sammanhang, undervisar om rasismens historia och vid varje enskilt tillfälle väljer att stå upp för varandra.

Så bygger vi en fredskultur – inom oss och mellan oss. 

Sveriges interreligiösa råd