Samtalsdag

Den 1 februari anordnade Sveriges interreligiösa råd en samtalsdag med fokus på samarbete, interreligiös metod och gemenskap. Dagen anordnades för lokala interreligiösa initiativ samt de runt omkring.

Med förhoppning om förhöjt nätverkande mellan interreligiösa initiativ i Sverige och mer fördjupad dialog siktar Sveriges interreligiösa råd på samtalsdagen ska ske en gång per år.

Sveriges interreligiösa råd arbetar för att stärka religionens roll i att skapa och främja förutsättningar för interreligiöst samarbete. SIR strävar efter att ständigt lyfta religionens roll som en viktig beståndsdel i att skapa samförstånd och fred i samhället. Hur kan vi tillsammans arbeta och lära av varandra? Hur kan vi nå fler aktörer och gemensamt arbeta för ett mer tolerant och gränsöverskridande samhälle?

För frågor kontakta gärna info@interreligiosaradet.se