SAMTALSDAG

Välkommen till Sveriges interreligiösa råds samtalsdag under World Interfaith Harmony Week
Datum 1 februari 2017 i Stockholm

Sveriges interreligiösa råd arbetar för att stärka religionens roll i att skapa och främja förutsättningar för interreligiöst samarbete. SIR strävar efter att ständigt lyfta religionens roll som en viktig beståndsdel i att skapa samförstånd och fred i samhället. Hur kan vi tillsammans arbeta och lära av varandra? Hur kan vi nå fler aktörer och gemensamt arbeta för ett mer tolerant och gränsöverskridande samhälle?

Under dagen lägger vi fokus på samarbete, interreligiös metod och gemenskap. Du har även chans att nätverka med företrädare för interreligiösa initiativ och religiösa ledare från hela Sverige för inspiration och framtida samarbeten.

Vi bjuder på en heldag som börjar med frukost och avslutas med ljuständning.
Anmäl ditt intresse för deltagande senast 10 januari till info@interreligiosaradet.se