RELIGION, RELIGIONSFRIHET OCH TROSSAMFUND

Ladda ner skriften Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige. Framtagen av Sveriges interreligiösa råd i samverkan med SST. I slutet av broschyren finns kontaktuppgifter till många av trossamfunden i Sverige.
Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige – svenskaPDF
 
Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige – engelskaPDF
(Religion, religious freedom and religious communities)

Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige – arabiskaPDF
(دين، حرية الاعتقاد الديني و الطوائف في السويد)

Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige – tigrinjaPDF
(ሃይማኖት, ሃይማኖታዊ ናጽነትን ናይ ሓባር እምነትን ኣብ ሃገረ ሽወደን)

Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige – persiska/dariPDF
(مذھب، ازادی مذھب و جوامع مذھبی در سویدن)

Beställ skriften från info@interreligiosaradet.se