RÅDSLAG

SVERIGES INTERRELIGIÖSA RÅD ÄR EN NATIONELL MÖTESPLATS FÖR RELIGIÖSA LEDARE I SVERIGE. RÅDET KONSTITUERADES I UPPSALA DEN 4 MAJ 2010. DET BESLUTADES DÅ ATT RÅDET MÖTS REGELBUNDET FÖR FÖRDJUPAD KUNSKAP OM VARANDRA OCH SKAPA UTRYMME FÖR DISKUSSION OM RELIGIONENS ROLL I SAMHÄLLET.

SIR har minst fyra sammanträden per år, samt kan kallas till arbetande möten vid behov av styrgruppen. Projektet leds av en styrgrupp bestående av ledamot från Judiska centralrådet, Sveriges kristna råd, Sveriges muslimska råd samt ett från övriga samfund.