Om SIR

Varför ett interreligiöst råd?

Sveriges interreligiösa råd, SIR hjälper religionerna i Sverige att ha en mer aktiv roll i att skapa och främja förutsättningar för interreligiöst samarbete. SIR strävar efter att ständigt lyfta fram religionens roll som en viktig beståndsdel i att skapa samförstånd och fred i samhället.

Tillsammans med religionerna är rådet en viktig del av det offentliga samtalet om etik och andlighet. Samt att kunna utgöra en enad röst gentemot muslimhat, antisemitism och annan religionsfientlighet och att stärka friheten till religiös tro och utövning – både individuellt och i gemenskap.

Religionsdialog har länge funnits i Sverige och Sveriges interreligiösa råd ses inte som en konkurrent till andra interreligiösa sammanhang, utan istället som ett komplement.

Vart finns vi?

Sveriges interreligiösa råds kontor ligger i Alvik, Stockholm och de allra flesta av våra rådsmöten äger rum i Stockholm med omnejd. SIR är inte specifikt knutet till Stockholm utan verkar för hela Sverige.

Verksamheter

Sveriges interreligiösa råd erbjuder, verksamheter, föreläsningar och utbildningar om religion och interreligiositet. I det Svenska interreligiösa arbetet finns det många olika aktörer för olika typer av kontexter. Därför rekommenderar vi gärna något av våra projekt som kanske passar er. Läs mer