Medlemmar

Det finns sammanlagt elva trosinriktningar i Sverige representerade. Rådets sammansättning är för närvarande (januari 2020) följande:

Kristna, 5 ledamöter

Muslimer, 3 ledamöter

Judar, 2 ledamöter

Buddhister, 2 ledamot

Bahá’í, 1 ledamot

Sikher, 1 ledamot

Hinduer, 1 ledamot

Mandeer, 1 ledamot

Aleviter, 1 ledamot

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, 1 ledamot

Forn Sed, 1 ledamot

Valet av muslimska, buddhistiska, kristna och judiska företrädare sker genom respektive religions paraplyorganisation, d v s genom Sveriges kristna råd, Sveriges muslimska råd, Judiska Centralrådet och Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd. Representanter för hinduismen, sikhismen, mandéer, aleviter, Jesu Kristi Kyrka, bahá’í och Forn Sed utses på annat lämpligt sätt.