AGERA LOKALT

Sveriges interreligiösa råd arbetar för att samla och förmedla erfarenheter från interreligiösa arbeten och att vara en tydlig nationell plattform där öppna samtal mellan religioner möjliggörs. SIR fördjupar, utvecklar och sprider kunskap om olika religioner i Sverige och arbetar nationellt. Samt att SIR verkar för att skapa och främja förutsättningar för ett bredare interreligiöst samarbete i Sverige.

Ta del av den lokala interreligiösa sammanställningen med över trettio olika initiativ här.

Kontakta oss om ni söker kommunikation med ett lokalt interreligiöst råd, nätverk eller organisation, eller om ni behöver hjälp med att starta något liknande i er kommun eller stad.

Ta gärna del av fyra filmer framtagna av SIR tillsammans med SKR om lokalt interreligiöst arbete.