I Sveriges idag finns ett flertal olika interreligiösa initiativ. Det kan t.ex. vara ett råd, nätverk, tankesmedja, en mötesplats eller en ungdomsutbildning. Det kan vara anpassat för akademiker, studenter, samfundsledare, den lokala kommunen eller alla. För troende eller icke-troende, äldre, yngre eller tillsammans. Några träffas någon gång per år och andra nästan varje dag. Gemensamt för initiativen är att de på olika sätt arbetar för ett mindre polariserat samhälle, ett samhälle där religion blir en tillgång och inte ett hinder. Den här sammanställningen är för dig som arbetar, vill arbeta eller är intresserad av att arbeta interreligiöst.

Tolkningen av vad interreligiösa projekt eller interreligiös dialog kan betyda är bred och varierar utifrån olika traditioner, kulturer och tolkningar. Fast ändå kan vi nog skriva under på att arbeta interreligiöst är att tillsammans arbeta konstruktivt och positivt mellan människor från olika religioner, trosuppfattningar och/eller humanistiska föreställningar – på både en individuell och institutionell nivå.

Att arbeta interreligiöst betyder t.ex. inte att en arbetar med religionsblandning eller skapandet av en ny religion. Snarare betyder det främjandet av förståelsen mellan olika trosuppfattningar, religioner med viljan att öka acceptansen mellan varandra än att skapa nya religiösa föreställningar.

En interreligiös sammanställning underlättar samverkan mellan grupper. Att belysa upprättandet utav mötesplatser och tillfällen för att träffas mellan religioner är lika viktigt som att initiativen har möjlighet att kontakta varandra.  Det interreligiösa arbetet kan ibland kännas ensamt eller att en möts utav motgångar. Eller att ens arbete blir ens egen lilla (eller stora) ö. Det inte är konstigt och hör nog inte enbart till att arbeta interreligiöst, istället är det en del av att arbeta med något en bryr sig om.

En sammanställning ger en möjlighet till att hitta liknande projekt, be om hjälp eller utbyta erfarenheter.

Bakom sammaställning står Sveriges interreligiösa råd, SIR, som är en nationell mötesplats för religiösa företrädare med viljan att stödja religionerna till en mer aktiv roll i att skapa och främja förutsättningar för interreligiöst samarbete. Tillsammans är rådet en viktig del i det offentliga samtalet om etik och andlighet. Vi utgör en enad röst gentemot muslimhat, antisemitism och annan religionsfientlighet samt att stärka friheten till religiös tro och utövning – både individuellt och i gemenskap. SIR strävar efter att ständigt lyfta fram religionens roll som en viktig beståndsdel i att skapa samförstånd och fred i samhället.

Kontakta oss för information om initiativ nära dig.