Ladda ner skriften Vår jord, vår tro – Interreligösa perspektiv på miljö och hållbarhet

”Oavsett vilken kultur eller religion vi tillhör, delar vi samma hem. Detta hem, vår planet, består både av alla dess invånare och de beståndsdelar som gör hemmet beboeligt. Ett myllrande växt- och djurliv. Berg, hav och floder. Ekosystemens finkalibrerade balans.Ett klimat vi kan leva i.” Så skriver Hilda Lind, kultur- och demokratiminister med ansvar för trossamfundsfrågorna 2019-2021.

Vår jord, vår tro – Interreligiösa perspektiv på miljö och hållbarhet är en skrift som tagits fram av miljögruppen i Sveriges interreligiösa råd. Den består av arton texter från tretton olika trostraditioner som tillsammans bidrar till att öka medvetenheten och intresset bland troende människor i Sverige för att rädda miljön och klimatet på jorden. Detta inspirerar till handling.

I slutet finns en studiehandling framtagen av Ingrid Burström, Sensus, anpassad för att användas i olika gruppkonstellationer.

Ladda ner Vår jord, vår tro som pdf.