DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG

– mentorskapsprogram för kvinnor inom trossamfunden

Hösten 2016 anordnar SIR i samverkan med SST ett mentorskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden. Syftet med denna pilotsatsning är att stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden. Vidare syftar projektet till att stärka nätverk mellan olika organisationer.

Läs artikel från tidningen Sändaren (nr 27 2016) om projektet:
”Demokratisatsning ska öka kvinnors inflytande”PDF

De moment som ingår är bland annat: ledarskap- och organisationsutveckling, konflikthantering, mänskliga rättigheter, jämställdhet, förändringsarbete – och mycket mer. Deltagarna kommer att matchas ihop i mentorpar som arbetar med olika frågor mellan kurstillfällena.

För frågor kring programmet kontakta info@interreligiosaradet.se och skriv ”delaktig” i ämnesraden.