3/2 och 6/2: Hur kan tro inspirera till engagemang kring klimat, miljö och ekologi?

Hur kan tro inspirera till engagemang kring klimat, miljö och ekologi?
Under World Interfaith Harmony Week arrangerar SIR-Sveriges Interreligiösa Råd två tillfällen där representanter tillhörande olika trosgemenskaper berättar om hur deras tro inspirerat till engagemang kring klimat, miljö och ekologi:
Från ord till HANDLING
3 februari kl. 19.00-20.30 via Zoom (länk mailas ut samma dag som evenemang)
Medverkande:
Kardinal Anders Arborelius OCD, biskop Stockholms katolska stift, Laudato Sí (påvens miljöskrivelse) och praktiska exempel
Kamala Priya, Hindu Forum Sweden, ISKCONs lokala och globala miljöarbete
Wendy Har, Sveriges Buddhistiska Gemenskap, Buddhist Green Days
Sofia Rosshagen och Pella Thiel, Faith for Ecocide Law
Margareta Koltai, Act Svenska kyrkan, COP 26 Glasgow,
Sista dag för anmälan 2 februari
Mer information och anmälan: www.sensus.se/anmal/321620/
Från ORD till handling
6 februari kl. 15.00-17.00 via Zoom (länk mailas ut samma dag som evenemang)
Sveriges Interreligiösa Råds arbetsgrupp för miljöfrågor arbetar aktivt med att ta fram ett material som ska inspirera till engagemang kring tro, miljö, klimat och ekologi.
Medverkande:
Amanda Lind, Tidigare kultur- och demokratiminister med ansvar för trossamfundsfrågor (MP).
Författarna till samfundens texter..
Sista dag för anmälan: 5 februari.
Mer information och anmälan; www.sensus.se/anmal/321377/
Välkomna!

Religionsfrihet – en mänsklig rättighet med utmaningar

Första veckan i februari varje år infaller World Interfaith Harmony Week som initierades av FN 2010. Sveriges interreligiösa råd och Sensus arrangerade 2 fabruari 2021 i ett panelsamtal och en digital ljusmanifestation. Förutom politiker, opinionsbildare och andra samhällsaktörer inbjöds lokala interreligiösa grupper samt allmänheten att ta del av eventet. Panelsamtalet tog sin utgångspunkt i artikel 18 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter: ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor”.
De senaste åren har religion åter fått en ökad aktualitet i samhället. Religiösa aktörer har spelat en viktig roll för att möta samhällsutmaningar, inte minst under pandemin. Samtidigt har terrorattacker med religiösa förtecken skapat rädsla och ilska. Okunskap om religion bidrar till förenklingar. Media sprider stereotypa bilder och det finns ett motstånd mot att religion skall synas eller utövas i det offentliga rummet som uttrycks i en slags allmän religiös beröringsskräck och en samhällelig religiös analfabetism.
Hur kan vi tala om religion på ett konstruktivt sätt? Hur kan vi stå upp för varandras rättigheter? Behöver religion synliggöras mer eller mindre? Hur kan vi tillsammans skapa större förståelse för oliktänkande, bidra till samförstånd, god vilja och medmänsklighet? Vilka goda exempel kan lyftas fram?
MEDVERKANDE:
Shahram Mansoory, ordförande, Sveriges interreligiösa råd
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Anneli Rådestad, chefredaktör, Judisk Krönika
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi , Uppsala universitet
Ferdinando Sardella, docent i religionshistoria, Stockholms universitet.
MODERATOR:
Elisabeth Sandlund, ledarskribent på tidningen Dagen

Årsmöte 2020

Sveriges interreligiösa råds medlemmar välkomnas till årsmöte måndag 3 februari kl 17:30-20:00. Årsmötet hålls på Ekumeniska centret, Gustavslundsvägen 18 (vid Alviks torg, t-banestation Alvik). Inbjudan tillsammans med handlingar har skickats ut per epost till medlemmar. För frågor kontakta ordförande Karin Wiborn, karin.wiborn@skr.org tel 08-4536801.

Välkommen till Interreligiös samtalsdag 4/2

FN:s generalförsamling beslutade 2010 enhälligt att förklara första veckan i februari varje år som World Interfaith Harmony Week. En vecka när interreligiösa grupper och andra grupper av god vilja visar på vilken viktig kraft det interreligiösa och religionsdialogiska arbetet är för fred, ömsesidig samverkan och sammanhållning.

Som en del av detta inbjuder Sveriges interreligiösa råd, SIR, till samtalsdag om hur det interreligiösa arbetet kan stärkas i Sverige, lokalt och nationellt. Vi utgår från uttalanden på det interreligiösa området som gjorts från olika religiösa håll, hur dessa kan bli mer än ord, delar tankar och erfarenheter, får veta mer om satsningarna Goda grannar och En värld av grannar, knyter kontakter och kreativt hittar vägar framåt.

Inbjudan riktar sig till interreligiösa råd, nätverk och grupper, liksom andra organisationer, samfund och enskilda som arbetar och vill verka över religiösa gränser, för ett mer inkluderade samhälle.

Tid: måndagen den 4 februari 2019 kl 11:45-18:00.

Plats: Södermalm i Stockholm. Vi börjar i Katarina församlingshus och Franciskussalen, Högbergsgatan 15A. Senare under samtalsdagen kommer vi även att vara i Stockholms moské och besöka Goda grannars språkcafé.

Anmälan sker senast 31 januari kl 14:00 till info@interreligiosaradet.se. Ange om du vet att du behöver komma/gå annan tid än den angivna, liksom eventuella matrestriktioner. Lättare lunch och eftermiddagsfika ingår och samtalsdagen är kostnadsfri. Antalet deltagare är begränsat.

För frågor kontakta SIR:s styrelsemedlemmar Peter Lööv Roos, 072-2498762, peter.loov.roos@svenskakyrkan.se eller Trudy Fredriksson, 076-2052709, trudy@ktg.nu

Varmt välkommen!

Mer om World Interfaith Harmony Week: https://worldinterfaithharmonyweek.com/

Ledarskap, religion och demokrati

En utbildning för unga ledare inom trossamfunden

Sveriges interreligiösa råd anordnar i  samverkan med DemokratiAkademinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och  SST ett utbildningsprogram med fokus på demokrati, ledarskap och religion där vi samlade unga ledare från olika trossamfund.

Ladda ned informationsmaterial (PDF)PDF
Ladda ned anmälningsblankett (PDF)

Läs mer och anmäl dig inför 2017 här

Syfte med programmet

Idén bakom Ledarskap, religion och demokrati är att erbjuda dig som ung ledare en möjlighet att fördjupa dina teoretiska kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter och samtidigt utveckling av dina praktiska färdigheter i ledarskap och projektledning. Målsättningen är att du som genomgår programmet fördjupar din förmåga att leda grupper med ett demokratiskt förhållningssätt och stärks i din ledarroll.

Programmets upplägg

Ledarskap, religion och demokrati är ett program som omfattar sammanlagt åtta dagar i internatform – uppdelat på tre omgångar. Detta betyder att deltagarna träffas vid tre separata tillfällen under 2016 och bor, äter och umgås tillsammans under de åtta dagarna. Du som ansöker till programmet förväntas vara med samtliga kursdagar.

Vilka kan söka?

Programmet riktar sig till personer i åldrarna 18 – 30 år som på något sätt är verksamma inom trossamfunden i Sverige. Det krävs ingen anställning eller formell titel utan alla som är engagerade i organisationer med koppling till trossamfunden är välkomna att söka. Du kan vara präst, imam, pastor, rabbin, munk, lärare, ungdomsledare, verksamhetsledare, gruppledare, styrelsemedlem – eller bara en aktiv medlem.

Vad kostar programmet?

Utbildningen är helt kostnadsfri och det ingår kost och logi under hela programmet. Även studiematerial är kostnadsfritt för dig som deltar. Resor till och från programmet står du själv för.

Vilka moment ingår i programmet?

Ledarskap, religion och demokrati bygger till stor på deltagarnas engagemang och att ”lära-genom-att-göra” i grupp. I sin metod varvar DemokratiAkademinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster miniföreläsningar med interaktiva övningar så att deltagarna får omsätta teoretiska kunskaper till praktisk färdighet. Frågor som tas upp under programmet är: Hur lyckas jag gå från en idé till verklighet både individuellt och med en grupp? Hur kan vi samtala om mänskliga rättigheter, religionsfrihet och demokratiska värderingar? Under två dagar av programmet lägger vi fokus på religionernas och trossamfundens plats i svenska samhället.