Sommarhälsning från Sveriges interreligiösa råd

Sveriges interreligiösa råd – en mångfald av olika religioner och trostraditioner i gemenskap – vill skicka en hälsning till alla unga som snart har skolavslutning och särskilt till er som tar studenten.

Att klara av skolarbetet och ta studenten är en stor prestation också under vanliga omständigheter. I år har det varit extra svårt. Coronapandemin har för många lett till att undervisningen i klassrummen har ersatts av arbete hemifrån, digitalt. Det har blivit svårt att träffa kompisar. Många av er har föräldrar som förlorat sina jobb, eller går till jobbet med oro för att bli smittade. En del av er har nära och kära som blivit sjuka eller dött. Många andra lever med oro för äldre släktingar, som det också var länge sedan ni kunde träffa.

Många har sett fram emot stort examensfirande med släkt och vänner samlade. Ni hade kanske planer för sommarlov och sommarjobb. I år blir det annorlunda.

Ni kommer gå ut i en värld som är mer osäker, där vi inte kan göra som vi brukar. Vi måste tänka nytt. Tillsammans. Om vi skall kunna skapa en värld där alla har samma möjligheter, om vi skall rädda miljön och stoppa kommande pandemier – då måste vi göra det tillsammans.

Och här finns ett stort hopp: det är er generation som kommer att forma det som ligger framför oss. Er generation, med så mycket kunskap, klokhet och engagemang. Som kämpar, trots att det inte är lätt. Vi önskar er all välsignelse, hälsa och välgång. Och att det ändå blir en fin sommar.
– – – – – –
Sveriges kristna råd, Islamiska samarbetsrådet, Judiska centralrådet, Sveriges buddhistiska gemenskap, Alevitiska riksförbundet, Hindu Forum Sweden, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Mandeiska trossamfundet, Samfundet Forn Sed, Sikhiska trossamfundet & Svenska Bahá’í-samfundet – tillsammans

www.interreligiosaradet.se

Årsmöte 2020

Sveriges interreligiösa råds medlemmar välkomnas till årsmöte måndag 3 februari kl 17:30-20:00. Årsmötet hålls på Ekumeniska centret, Gustavslundsvägen 18 (vid Alviks torg, t-banestation Alvik). Inbjudan tillsammans med handlingar har skickats ut per epost till medlemmar. För frågor kontakta ordförande Karin Wiborn, karin.wiborn@skr.org tel 08-4536801.

Ljusmanifestation på Sergels torg, Stockholm, torsdag 25 april kl. 16.00

Varmt välkommen att tillsammans med oss visa ditt deltagande med de drabbade vid terrorattackerna i Sri Lanka

Vi står enade i fördömandet av våldsam extremism. Vi står enade i vår önskan att vi, våra barn och framtida generationer

kan leva och verka sida vid sida för en fredlig värld.

Ta gärna med batteridrivet ljus (levande ljus inte tillåtna, tyvärr) eller blomma

Arrangör: Sveriges buddhistiska samarbetsråd i samverkan med Sveriges interreligiösa råd och Interreligiösa rådet i Stockholm

 

Uttalande med anledning av terrordåden på påskdagen mot kyrkor och hotell i Sri Lanka

Det är svårt att ta in den brutala omfattningen av terrorattackerna på påskdagen mot bedjande i kyrkor och mot hotellgäster i Sri Lanka. Sveriges interreligiösa råd vill uttrycka sitt djupa deltagande med alla som drabbats, alla hundratals dödade och skadade och deras nära och kära. Vi lever i en tid när det är viktigare än någonsin att vi tillsammans avvisar hat och splittring och istället visar omsorg om och solidaritet med varandra, över religionsgränser.

Uttalande med anledning av terrordådet mot moskéerna i Christchurch, Nya Zeeland

Sveriges interreligiösa råd vill uttrycka sitt djupa deltagande med alla bedjande och deras nära och kära som drabbats av fredagens (15 mars 2019) fruktansvärda terrordåd mot moskéerna i Christchurch, Nya Zeeland.

Det är av yttersta vikt att den förståeliga oro muslimer också i Sverige känner för sin säkerhet tas på allvar. Hatets retorik mot muslimer måste brytas. Vi måste visa omsorg om och solidaritet med varandra, över religionsgränser.

 

Styrelsen för Sveriges interreligiösa råd

2019-03-15

 

Välkommen till Interreligiös samtalsdag 4/2

FN:s generalförsamling beslutade 2010 enhälligt att förklara första veckan i februari varje år som World Interfaith Harmony Week. En vecka när interreligiösa grupper och andra grupper av god vilja visar på vilken viktig kraft det interreligiösa och religionsdialogiska arbetet är för fred, ömsesidig samverkan och sammanhållning.

Som en del av detta inbjuder Sveriges interreligiösa råd, SIR, till samtalsdag om hur det interreligiösa arbetet kan stärkas i Sverige, lokalt och nationellt. Vi utgår från uttalanden på det interreligiösa området som gjorts från olika religiösa håll, hur dessa kan bli mer än ord, delar tankar och erfarenheter, får veta mer om satsningarna Goda grannar och En värld av grannar, knyter kontakter och kreativt hittar vägar framåt.

Inbjudan riktar sig till interreligiösa råd, nätverk och grupper, liksom andra organisationer, samfund och enskilda som arbetar och vill verka över religiösa gränser, för ett mer inkluderade samhälle.

Tid: måndagen den 4 februari 2019 kl 11:45-18:00.

Plats: Södermalm i Stockholm. Vi börjar i Katarina församlingshus och Franciskussalen, Högbergsgatan 15A. Senare under samtalsdagen kommer vi även att vara i Stockholms moské och besöka Goda grannars språkcafé.

Anmälan sker senast 31 januari kl 14:00 till info@interreligiosaradet.se. Ange om du vet att du behöver komma/gå annan tid än den angivna, liksom eventuella matrestriktioner. Lättare lunch och eftermiddagsfika ingår och samtalsdagen är kostnadsfri. Antalet deltagare är begränsat.

För frågor kontakta SIR:s styrelsemedlemmar Peter Lööv Roos, 072-2498762, peter.loov.roos@svenskakyrkan.se eller Trudy Fredriksson, 076-2052709, trudy@ktg.nu

Varmt välkommen!

Mer om World Interfaith Harmony Week: https://worldinterfaithharmonyweek.com/

Årsmöte 2019

Sveriges interreligiösa råds andra årsmöte äger rum torsdagen den 7 februari klockan 16.00 på Ekumeniska Centret, Alvik. För mer information, se kallelse som skickas ut till SIR:s medlemmar.

 

Nyhetsbrev

Sveriges interreligiösa råd uppmanar alla, troende och icke-troende, att försvara den demokratiska rättigheten att utöva religion. Det är oacceptabelt, att i ett Sverige där vi värnar allas lika värde och religionsfrihet, ifrågasätta samfundens rätt att existera genom vandalisering av judiska och muslimska institutioner, kyrkor och andra religiösa samlingslokaler. Byggnader för bön, solidaritet och trygghet sätts i brand och människor stigmatiseras och attackeras endast för att de utövar sin tro som är en mänsklig rättighet.

Vi, företrädare för trossamfund och religioner i Sverige, uppmanar alla att ta bestämt avstånd från hat, hot, våld och aggressivitet mot religion och demokrati. Därmed måste vi också ta avstånd när religiösa argument används för att legitimera hat, våld och aggressivitet i våra egna samfund.

Samordnare Elias Carlberg för Sveriges interreligiösa råd 2017 12 13

AGERA LOKALT!

Förändra där du står! Information om det mångreligiösa Sverige och lagen om religionsfrihet behövs. Sveriges interreligiösa råd har under 2017 genomfört över 30 föreläsningar och samtal om religion, religionsfrihet och dialog ofta i en lokal kontext. Vi har mött kommuner,myndigheter, trossamfund, läroverk, nyanlända och civilsamhälle. Kul tycker vi. Våra föreläsningar är interaktiva, vassa, fördjupande och utgår alltid från ett lokalt perspektiv.

Än är det inte försent att boka oss inför våren.

Kontakta oss på info@interreligiosaradet.se eller svara på detta utskick. Så breddar vi kunskapen tillsammans.

 

 

Höstens nyhetsbrev är nu här!

Författarsamtal om antologin ”Fred i religionens namn”

Sveriges interreligiösa råd, Sveriges kristna råd och det Skånebaserade projektet Open Skåne bjuder in till författarsamtal på tre platser i Skåne under månadsskiftet oktober/november.

”Fred i religionens namn!” – är en interreligiös fredsantologi och en unik samling texter som visar på likheter och skillnader i religionernas uttryckssätt, traditioner och fredssträvanden. Boken är frukten av ett samarbete mellan Sveriges interreligiösa råd och Sveriges kristna råd.

Med antologin som utgångspunkt samtalar Elias Carlberg från Sveriges interreligiösa råd och Henrik Rosén som representerar Sveriges kristna råd. Aldo Iskra från Open Skåne leder samtalet. Publiken får gärna att delta i samtalet.

Anmälan sker på respektive länk nedanför.

Författarsamtal om antologin ”Fred i religionens namn” – Helsingborgs stadsbibliotek 31 oktober.

Författarsamtal om antologin ”Fred i religionens namn” – Kulturkvarteret Kristianstad 1 november.

Författarsamtal om antologin ”Fred i religionens namn” – Malmö Högskola 1 november.

 

Sveriges interreligiösa råd är i år med på MR Dagarna i Jönköping. Mänskliga rättighetsdagarna är nordens största forum för mänskliga rättigheter och det samlar varje år ett hundratal organisationer. Sveriges interreligiösa råd kommer att finnas med på tre seminarium, ett på torsdagen och två på lördagen. Välkomna.

Torsdag 9 november 11:00 – 12:00, Rydbergsalen
Religion, secularism, politics and human rights
Medverkande: Elias Carlberg, Annika Ben David, Karin Wiborn, Lamia El Amri, Noa Hermele
Läs mer!

Lördag 11 november 11:30 – 12:30, Konferensrum 12
Scriptural Reasoning – interreligiösa samtal som grogrund för mänskliga rättigheter?
Medverkande: Hasnain Govani, Elias Carlberg
Läs mer!

Lördag 11 november 14:30 – 15:30, Konferensrum 13
Religion och HBTQ
Medverkande: Frida Ohlsson Sandahl, Elias Carlberg, Sofia Ekelund Fogelström
Läs mer!

Vi ses!

Författarsamtal: Fred i religionens namn

Samtal kring boken ”Fred i religionens namn”, som handlar om om hur religion kan vara en viktig resurs i fredsarbete. Medverkande: Elias Carlberg, Sveriges interreligiösa råd, Yasri Khan, Svenska muslimer för fred och rättvisa och Henrik Rosén, Sveriges kristna råd.

Söndagen den 12 november klockan 15–17.30 i S:t Mikaels kyrka,Örebro i samarbete med Sensus studieförbund.

Tips! Vill du lära dig mer om ämnet så har Svenska kyrkan i Örebro studiecirkeln ”Fred i religionernas namn” som startar 16/10.

Beställ boken