Fullsatt när ny miljöskrift lanserades

– Det är starkt symboliskt att vi samlas just nu, sa tidigare kultur- och demokratiministern Amanda Lind när hon på tisdagskvällen inledde releasen av skriften ”Vår jord, vår tro – Interreligiösa perspektiv på miljö och hållbarhet”.

Det hon syftade på och som flera under kvällen återkom till är det pågående COP 27 i Egypten, dit flera religiösa företrädare rest för att bland annat kräva ökade ambitioner för att nå 1,5 grader målet och att världens rika utsläppsländer ska leva upp till åtagande om klimatfinansiering på 100 miljarder dollar per år till de länder som drabbas värst av klimatförändringarna.

En klimaträttvisearmé

Miljögruppen i Sveriges interreligiösa råd har arbetat med skriften i två års tid och under kvällen talade sex av de sjutton författarna utifrån sin text. Flera lyfte förvaltarskapet:
– Vi människor är förvaltare och med det följer ett ansvar för nästa generation, sa Kamala Priya från Hindu Forum Sweden.

Anas Deneche, Svenska Islamska samfundet, listade fem viktiga aspekter från islams förhållande till naturen: att inte överutnyttja, att vårda och reparera, att värna Guds skapelse, att plantera träd och hålla miljön ren.

Paula Grossman från judiska församlingen konstaterade att såväl islam som judendom är lagreligioner och att Gud gjorde en eftergift då han lät människan äta kött.
– Gud skapade jorden med frukt och grönt för människor och djur att äta. Vi är knutna till jorden för vår överlevnad. Bruka och bevara. Det behövs inget mer!

Naturens rättigheter

Samfundet Forn Sed beslutade vid sitt årsting 2020 att ställa sig bakom tanken att naturen har rättigheter och att dessa ska befästas i lag och undersöker om det finns möjlighet att på juridisk väg kräva ett stärkt skydd för deras heliga platser i landskapet. Henrik Hallgren är starkt engagerad i frågan:
– Om naturen är helig, så har den rättigheter. Vi behöver ett annat synsätt på naturen än som ett rättslöst objekt som bara är till för oss att utnyttja.

7 miljoner svenskar tillhör något samfund och Sveriges interreligiösa råd vill med miljöskriften i första hand påverka medlemmar i de egna samfunden att reflektera över vår livsstil och förhållningssätt till natur och miljö.

Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, undrade om det inte är dags för ett klimatupprop. Det fick Samuel Hall från Fridays for Future att uttrycka en förhoppning om att religiösa samfund ska ta ett tydligare ansvar för klimatarbetet:

– Tänk om vi får se en hel klimaträttvisearmé på gatorna!

 

Skriften är tryckt i en mindre upplaga med stöd av Stockholms katolska stift.

Klicka här för att ladda ner ”Vår jord, vår tro” som pdf.

 

 

 

Bokrelease 15 nov: Vår jord, vår tro

I ett unikt samarbete går de religiösa samfunden i Sverige samman i dokumentet ”Vår Jord, Vår Tro”. Skriften visar på en gemensam omtanke och oro för vår jord och appellerar till handling och förändring.

Välkommen på boklansering tisdagen den 15 november, kl 19.00. På plats finns författare till skriften samt särskilt inbjudna gäster, Amanda Lind, riksdagsledamot MP och tidigare kulturminister, Kardinal Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift och Sofia Camnerin, tillförordnad ordförande Sveriges interreligiösa råd.

Datum: 15 nov, kl 19.00

Varmt välkommen!

 

Stoppa rasismen – bygg fred! Uttalande på internationella fredsdagen

Idag på internationella fredsdagen ljuder parollen Stoppa rasismen. Bygg fred! Uppmaningen att agera riktar sig till politiska makthavare, ledare inom näringslivet, till civilsamhälle och till varje enskild individ. 

I Sverige samlas troende från olika religioner i Sveriges interreligiösa råd, bland annat för att utgöra en enad röst gentemot alla former av rasism eller religionsfientlighet och för att bidra till fred och samförstånd. Det är nämligen i fredliga samhällen, där alla har en plats och åtnjuter mänskliga rättigheter, som ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling skapas.

Vår längtan efter fred kommer inte enbart ur ett rationellt resonemang om fredens fördelar utan är även sprungen ur våra religiösa övertygelser om alla människors lika värde. Det är avgörande, inte minst för de unga som växer upp i vårt land, att vi som religiösa aktörer tar på allvar rasismen i våra egna sammanhang, undervisar om rasismens historia och vid varje enskilt tillfälle väljer att stå upp för varandra.

Så bygger vi en fredskultur – inom oss och mellan oss. 

Sveriges interreligiösa råd

Sveriges interreligiösa råd ber för ett framgångsrikt Stockholm+50

Inför FN:s miljömöte i Stockholm samlas företrädare för olika trossamfund den 1 juni på Mynttorget i Stockholm för att be om framgång och mod att arbeta för förändring.

I Stockholm 1972 samlades regeringsrepresentanter från 113 länder till FN:s första global möte om miljöfrågor. Femtio år senare har den mänskliga påverkan på planeten lett till en klimatkris som hotar existensen för allt levande.

När världen kommer samman den här gången är ambitionen att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen och en miljö i balans. På onsdagen den 1 juni, dagen innan Stockholm+50 öppnas, inbjuder Sveriges interreligiösa råd till en förbönsstund för miljömötet. Den hålls på Mynttorget i Stockholm dit den som vill är välkommen för att delta.

Bön om vägledning och handlingskraft

– Vi företräder olika religioner och kommer att be om välsignelse över hjärtan, sinnen och intelligens och om vägledning i de beslut som fattas. Vi kommer be för att civilsamhället, regeringar och företag sedan också agerar på ett sätt som skyddar vår planet och mänskligheten, säger Kamala Priya, som företräder Hindu Forum Sweden och arbetsgruppen för miljö- och klimatfrågor i Sveriges interreligiösa råd.

Miljökrisen känner inga religiösa eller kulturella gränser, den angår oss alla. Vi alla måste samarbeta för förändring. Sex och en halv miljoner människor i Sverige tillhör olika trossamfund och bekänner sig till religioner som bygger på vördnad och tacksamhet för allt det goda och vackra på vår planet. Tillsammans kan vi, troende och icke-troende, agera på ett ansvarsfullt sätt och bidra till den förändring som behövs nu och för kommande generationer.

Under förbönen medverkar:

Shahram Mansoory, ordförande i Sveriges interreligiösa råd
Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd
Caroline Oja, Svenska Bahá’i-samfundet
Ashin Sobhana, Sveriges buddhistiska gemenskap
Per Lundberg, Samfundet Forn Sed Sverige
Kaj Engelhart, Katolska kyrkan
Rebecca Lindfors, Jesu Kristi Kyrkan av Sista Dagars Heliga
Paula Grossman, Judiska församlingen i Stockholm
Kamala Priya, Hindu Forum Sweden
Biskop Andreas Holmberg, Svenska kyrkan

 

Datum: Onsdag 1 juni, kl 16.30 – 17.30
Plats: Mynttorget, Stockholm

Kriget i Ukraina – uttalande från SIRs styrelse 16 mars 2022

Vi, Sveriges interreligiösa råds styrelse, stämmer in i det världsvida fördömandet av den ryska regimens krig i Ukraina och vädjar om ett omedelbart upphörande av en allt eskalerande våldsanvändning som driver miljoner människor från sina hem och lägger liv och städer i ruiner.  Som tillhöriga och representerande en mångfald av religiösa traditioner är vi enade […]

3/2 och 6/2: Hur kan tro inspirera till engagemang kring klimat, miljö och ekologi?

Hur kan tro inspirera till engagemang kring klimat, miljö och ekologi?
Under World Interfaith Harmony Week arrangerar SIR-Sveriges Interreligiösa Råd två tillfällen där representanter tillhörande olika trosgemenskaper berättar om hur deras tro inspirerat till engagemang kring klimat, miljö och ekologi:
Från ord till HANDLING
3 februari kl. 19.00-20.30 via Zoom (länk mailas ut samma dag som evenemang)
Medverkande:
Kardinal Anders Arborelius OCD, biskop Stockholms katolska stift, Laudato Sí (påvens miljöskrivelse) och praktiska exempel
Kamala Priya, Hindu Forum Sweden, ISKCONs lokala och globala miljöarbete
Wendy Har, Sveriges Buddhistiska Gemenskap, Buddhist Green Days
Sofia Rosshagen och Pella Thiel, Faith for Ecocide Law
Margareta Koltai, Act Svenska kyrkan, COP 26 Glasgow,
Sista dag för anmälan 2 februari
Mer information och anmälan: www.sensus.se/anmal/321620/
Från ORD till handling
6 februari kl. 15.00-17.00 via Zoom (länk mailas ut samma dag som evenemang)
Sveriges Interreligiösa Råds arbetsgrupp för miljöfrågor arbetar aktivt med att ta fram ett material som ska inspirera till engagemang kring tro, miljö, klimat och ekologi.
Medverkande:
Amanda Lind, Tidigare kultur- och demokratiminister med ansvar för trossamfundsfrågor (MP).
Författarna till samfundens texter..
Sista dag för anmälan: 5 februari.
Mer information och anmälan; www.sensus.se/anmal/321377/
Välkomna!

Interreligiöst upprop: agera för klimatet!

Katastrofala bränder och ödesdigra översvämningar jorden runt påminner oss om åt vilket håll de pågående av människor vållade klimatförändringarna är på väg att föra oss. Det är något som på djupet skrämmer oss och vi vädjar enträget till regeringen, näringslivet och civilsamhället i Sverige att satsa alla krafter på att för Sveriges del uppnå de mål som stipuleras i Parisavtalet och att vi själva som trossamfund föregår med de bästa av exempel. I Sveriges interreligiösa råd finns representanter för religiösa traditioner och trossamfund som samlar runt sex och en halv miljon människor i landet och vi är delar av en världsvid gemenskap.

Klimatet är allas vårt ansvar, vi måste agera nu!

Sveriges interreligiösa råd 16 september 2021