Inlägg av Magdalena Wernefeldt

Fullsatt när ny miljöskrift lanserades

– Det är starkt symboliskt att vi samlas just nu, sa tidigare kultur- och demokratiministern Amanda Lind när hon på tisdagskvällen inledde releasen av skriften ”Vår jord, vår tro – Interreligiösa perspektiv på miljö och hållbarhet”. Det hon syftade på och som flera under kvällen återkom till är det pågående COP 27 i Egypten, dit […]

Stoppa rasismen – bygg fred! Uttalande på internationella fredsdagen

Idag på internationella fredsdagen ljuder parollen Stoppa rasismen. Bygg fred! Uppmaningen att agera riktar sig till politiska makthavare, ledare inom näringslivet, till civilsamhälle och till varje enskild individ.  I Sverige samlas troende från olika religioner i Sveriges interreligiösa råd, bland annat för att utgöra en enad röst gentemot alla former av rasism eller religionsfientlighet och […]

Sveriges interreligiösa råd ber för ett framgångsrikt Stockholm+50

Inför FN:s miljömöte i Stockholm samlas företrädare för olika trossamfund den 1 juni på Mynttorget i Stockholm för att be om framgång och mod att arbeta för förändring. I Stockholm 1972 samlades regeringsrepresentanter från 113 länder till FN:s första global möte om miljöfrågor. Femtio år senare har den mänskliga påverkan på planeten lett till en […]