Inlägg av Elias Carlberg

Medlemmar

Det finns sammanlagt tio trosinriktningar i Sverige representerade. Rådets sammansättning 1 januari 2017 är följande: Kristna, 5 ledamöter Muslimer, 3 ledamöter Judar, 2 ledamöter Buddhister, 1 ledamot Bahá’í, 1 ledamot Sikher, 1 ledamot Hinduer, 1 ledamot Mandeer, 1 ledamot Aleviter, 1 ledamot Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, 1 ledamot Valet av muslimska, buddhistiska, kristna och judiska företrädare […]

Ledarskap, religion och demokrati

En utbildning för unga ledare inom trossamfunden Sveriges interreligiösa råd anordnar i  samverkan med DemokratiAkademin och  SST ett utbildningsprogram med fokus på demokrati, ledarskap och religion där vi samlade unga ledare från olika trossamfund. Ladda ned informationsmaterial (PDF) Ladda ned anmälningsblankett (PDF) Läs mer och anmäl dig inför 2017 här Syfte med programmet Idén bakom Ledarskap, […]

Nyhetsbrev #3 från Sveriges interreligiösa råd

Med fortsatt engagemang! Hos Sveriges interreligiösa råd möts nationella företrädare för 10 olika religioner. Ständigt strävar vi efter att lyfta fram religionens roll som en viktig beståndsdel i skapandet utav samförstånd och fred i samhället. En spännande och rolig utmaning. Under 2017 kommer vi fortsätta vara en viktig del utav det offentliga samtalet om etik och andlighet. Vi kommer även fortsätta […]

Uttalande i samband med FN dagen 24 oktober

Religionsfrihet är en mänsklig rättighet och skyddar individens frihet att, oavsett ålder eller kön, välja religion eller livsåskådning. Idag är religionsfriheten inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen och i svensk grundlag. Därmed garanteras varje medborgare att offentligt och privat utöva sin tro, så länge det inte strider mot svensk lag. Vi påminns […]

Informationsskrift om religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige.

Sveriges interreligiösa råd har tillsammans med SST ­­tagit fram en informationsskrift om religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige. Foldern är till för de som som är intresserade av att lära sig mer om dessa frågor. Den vänder sig också till nyanlända flyktingar och invandrare och är översatt till fyra olika språk: engelska, arabiska, persiska/dari och tigrinja. Skriften talar inte […]

Nyhetsbrev #1 från Sveriges interreligiösa råd

I detta nyhetsbrev (#1) kan du ta del hur arbetet med Sveriges interreligiösa råd (SIR) fortlöper. Nyhetsbrevet återger hur arbetet pågått sedan september 2015 och berättar om samarbeten, utbildningsdagar i Bryssel, det lokala interreligiösa arbetet, Almedalen samt om kommande projekt. Lägesbild över lokala interreligiösa initiativ Sveriges interreligiösa råd har under våren lokaliserat och sammanställt regionala […]

Samarbete mellan Sveriges interreligiösa råd och Scouternas mångfaldssatsning.

Scouterna söker ideella till mångfald- och interreligiöst arbete i Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom att både utmana normer och utveckla programmet i den etablerade verksamheten, och stärka och starta ny verksamhet, hoppas Scouterna att utvecklas till en organisation där alla barn och unga som vill och delar våra värderingar är delaktiga och har inflytande. Ett […]

DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG- Mentorskapsprogram för kvinnor inom trossamfunden

Hösten 2016 kommer SIR i tillsammans med Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, SST att anordna ett mentorskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden. Syftet med denna pilotsatsning är att stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden. Vidare syftar projektet till att stärka nätverk mellan olika organisationer. De moment som ingår är […]

Interreligiös fredsantologi

Sveriges kristna råd har i nära samarbete med Sveriges interreligiösa råd tagit fram en interreligiösa fredsantologi. Det är filmer som visar på lokala interreligiösa projekt som brygger broar mellan människor i olika delar av landet. I antologin ingår fyra filmer samt en sammanfattning. Antologin är perfekt som skolmaterial eller andra typer av pedagogiska verksamheter. Tillhörande […]