Inlägg av Elias Carlberg

Nyhetsbrev – En sommarhälsning

Almedalen Är ni i Almedalen och intresserade av att starta eller utveckla ett interreligiöst initiativ? Kom och lyssna på seminariet religion, religionsfrihet och trossamfund om vad en får tycka och tro – eller inte tro? Vad säger trossamfunden, studieförbunden och svensk lag om religion, religionsfrihet och religionsdialog! I samtalet medverkar Sveriges interreligiösa råd, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Studieförbundet Bilda och […]

Nyhetsbrev #5 från Sveriges interreligiösa råd

Fred i religionens namn! Livsåskådning kan idag uppfattas höra till det privata och religion kan ses som grogrund för konflikt. Men tvärtemot gängse generaliseringar kring våld, konflikt och religion ser många religiösa själva på varandras olikheter med respekt – strävan efter rättvis fred är gemensam. Detta är något som de sju författarna skriver om i […]

Fred i religionens namn!

Beställ boken – Fred i religionens namn! Kan religioner vara en självklar och positiv kraft i det offentliga rummet? Idag uttrycks i vissa sammanhang en religionskritik utifrån samhällets ökande sekularisering och internationella konflikter. Detta är något som de sju författarna skriver om i boken ”Fred i religionens namn”. Författarna representerar en majoritet av det religiösa […]

Interreligiös solidaritet efter lastbilsdådet

Efter lastbilsdådet fredagen den 7 april har flera olika trossamfund och interreligiösa initiativ engagerat sig och uttalat sig om händelsen. Sveriges interreligiösa råd anordnade en interreligiös manifestation på Sergels torg på måndagen efter dådet.  Ett drygt hundratal personer från olika samfund, trosinriktningar och interreligiösa initiativ närvarade där företrädare från samfunden talade och bad. Nedan har vi […]

Statement by the Interfaith Council of Sweden on the occasion of the attack in Stockholm

The suspected terrorist attack on Friday in Stockholm has shown the cowardly and desperate face of evilness. This terrible act goes against everything we stand for, our values ​​and our traditions. Attacks of this kind are intended to destroy our society, polarizing and undermine the Swedish diversity of ethnicity, culture and religion. Our prayers and […]

Uttalande från Sveriges interreligiösa råd med anledning av dådet i Stockholm

Stockholm den 7 april 2017 Fredagens förmodade terrorattack i Stockholm har visat ondskans fega och desperata ansikte. Denna fruktansvärda handling går emot allt vi står för, våra värderingar och våra traditioner. Attacker av detta slag är utformade för att förstöra vårt samhälle, polarisera och underminera den mångfald av etnicitet, kultur, religion som hör hemma i vårt […]

Medlemmar

Det finns sammanlagt tio trosinriktningar i Sverige representerade. Rådets sammansättning 1 januari 2017 är följande: Kristna, 5 ledamöter Muslimer, 3 ledamöter Judar, 2 ledamöter Buddhister, 1 ledamot Bahá’í, 1 ledamot Sikher, 1 ledamot Hinduer, 1 ledamot Mandeer, 1 ledamot Aleviter, 1 ledamot Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, 1 ledamot Valet av muslimska, buddhistiska, kristna och judiska företrädare […]

Ledarskap, religion och demokrati

En utbildning för unga ledare inom trossamfunden Sveriges interreligiösa råd anordnar i  samverkan med DemokratiAkademin och  SST ett utbildningsprogram med fokus på demokrati, ledarskap och religion där vi samlade unga ledare från olika trossamfund. Ladda ned informationsmaterial (PDF) Ladda ned anmälningsblankett (PDF) Läs mer och anmäl dig inför 2017 här Syfte med programmet Idén bakom Ledarskap, […]

Nyhetsbrev #3 från Sveriges interreligiösa råd

Med fortsatt engagemang! Hos Sveriges interreligiösa råd möts nationella företrädare för 10 olika religioner. Ständigt strävar vi efter att lyfta fram religionens roll som en viktig beståndsdel i skapandet utav samförstånd och fred i samhället. En spännande och rolig utmaning. Under 2017 kommer vi fortsätta vara en viktig del utav det offentliga samtalet om etik och andlighet. Vi kommer även fortsätta […]