Välkommen till Interreligiös samtalsdag 4/2

FN:s generalförsamling beslutade 2010 enhälligt att förklara första veckan i februari varje år som World Interfaith Harmony Week. En vecka när interreligiösa grupper och andra grupper av god vilja visar på vilken viktig kraft det interreligiösa och religionsdialogiska arbetet är för fred, ömsesidig samverkan och sammanhållning.

Som en del av detta inbjuder Sveriges interreligiösa råd, SIR, till samtalsdag om hur det interreligiösa arbetet kan stärkas i Sverige, lokalt och nationellt. Vi utgår från uttalanden på det interreligiösa området som gjorts från olika religiösa håll, hur dessa kan bli mer än ord, delar tankar och erfarenheter, får veta mer om satsningarna Goda grannar och En värld av grannar, knyter kontakter och kreativt hittar vägar framåt.

Inbjudan riktar sig till interreligiösa råd, nätverk och grupper, liksom andra organisationer, samfund och enskilda som arbetar och vill verka över religiösa gränser, för ett mer inkluderade samhälle.

Tid: måndagen den 4 februari 2019 kl 11:45-18:00.

Plats: Södermalm i Stockholm. Vi börjar i Katarina församlingshus och Franciskussalen, Högbergsgatan 15A. Senare under samtalsdagen kommer vi även att vara i Stockholms moské och besöka Goda grannars språkcafé.

Anmälan sker senast 31 januari kl 14:00 till info@interreligiosaradet.se. Ange om du vet att du behöver komma/gå annan tid än den angivna, liksom eventuella matrestriktioner. Lättare lunch och eftermiddagsfika ingår och samtalsdagen är kostnadsfri. Antalet deltagare är begränsat.

För frågor kontakta SIR:s styrelsemedlemmar Peter Lööv Roos, 072-2498762, peter.loov.roos@svenskakyrkan.se eller Trudy Fredriksson, 076-2052709, trudy@ktg.nu

Varmt välkommen!

Mer om World Interfaith Harmony Week: https://worldinterfaithharmonyweek.com/