Fortsätt att våga vägra hata- debattartikel i GP

Ett år efter den historiska interreligiösa manifestationen ”Våga vägra hata” har samhällsutvecklingen tagit en djupt oroande riktning. Återigen uppmanar vi alla att våga vägra hata, skriver Elias Carlberg, samordnare vid Sveriges interreligiösa råd. 

I december 2014 skrevs svensk interreligiös historia då budkaveln för manifestationen ”Vägra hata” undertecknades av 14 företrädare för olika religioner och samfund i Sverige. Utifrån övertygelsen om att människor kan leva sida vid sida oberoende av tro eller religion så förmedlades budkavelns enhetliga förkunnelse: att alla, troende och icke-troende, har till uppgift att försvara det demokratiska samhällets religions- och trosfrihet. Vägra hata bidrog med mycket ljus i vårt samhälle.

Budkaveln lästes upp och överlämnades till över 55 olika platser för bön, demokrati och frihet. Ja, också i fängelser – även i det tuffaste av samhällets intuitioner finns ljuset.

Inte ens ett år senare har samhällsutvecklingen tagit en djupt oroande riktning. Rasistiska terrorattacker mot flyktingförläggningar och mot barn och ungdomar, antisemitiska påhopp, unga vuxna som åker för att strida för en extrem vantolkning av Islam. Detta i vårt gemensamma land, Sverige.

Religionshatet växer

Terrorn utanför vårt lands gränser skakar även vår relativa trygghet när islamiska staten IS skördar offer inte bara i Syrien, Irak och Libanon utan även i hjärtat av Europa. Men terrorn slutar inte med IS. Runt om i Europa brinner flyktingförläggningar och Islamofobi, antisemitism och religionshat växer.

Sveriges interreligiösa råd vill i denna svåra tid lyfta fram religionernas möjlighet att bidra till samhällsbyggande och demokratisk utveckling i Sverige, Europa och världen. I alla våra religioner finns en etik som betonar ärlighet, barmhärtighet och rättvisa. Men också vikten av att bry sig om ens medmänniskor och ständigt sträva efter det gemensamma bästa. Människor med olika religiös tillhörighet tror olika, men förenas i strävan av det goda. Vare sig man är troende eller icke-troende är det ens uppgift som människa att försvara det demokratiska samhällets religions- och trosfrihet.

Religiösa företrädare i Sverige utgör en enad front mot hat och terror. Vi står upp för religionsfriheten friheten till och från religion – och att leva i frihet som människa.

Åter igen uppmanar vi alla att våga vägra hata!

Elias Carlberg

samordnare, Sveriges interreligiösa råd

Se artikeln här!