Agera & Aktion

Vägra Hata!

Religionerna i Sverige agerade gemensamt mot hat och för fred i kampanjen Vägra hata! Under helgen den 30 januari – 1 februari 2015 gick budkavlar med uttalande från Sveriges interreligiösa råd mellan moskéer, synagogor, kyrkor och andra heliga rum i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå och även på andra orter i Sverige. Uttalandet lästes upp i samband med bön eller gudstjänst på fler än hundra platser i Sverige.

Läs mer om hur du kan AGERA för ett samhälle fritt från hot och hat. 

Agera lokalt

Sveriges interreligiösa råd arbetar för att samla och förmedla erfarenheter från interreligiösa arbeten och att vara en tydlig nationell plattform där öppna samtal mellan religioner möjliggörs. SIR fördjupar, utvecklar och sprider kunskap om olika religioner i Sverige och arbetar nationellt. Samt att SIR verkar för att skapa och främja förutsättningar för ett bredare interreligiöst samarbete i Sverige.

Ta del av den lokala interreligiösa sammanställningen med över trettio olika initiativ här.

Kontakta oss om ni söker kommunikation med ett lokalt interreligiöst råd, nätverk eller organisation, eller om ni behöver hjälp med att starta något liknande i er kommun eller stad.

Uttalanden

Sedan SIR:s tillkomst har rådet gjort gemensamma uttalanden som rör frågor om religions- och trosfrihet i Sverige.

2016:
Uttalande från Sveriges interreligiösa råd om religionsfrihet
Läs mer: Uttalande om religionsfrihet

2015:
Uttalande från Sveriges interreligiösa råd om flyktingsituationen
Läs mer: Uttalande om flyktingsituationen

2015:
I månadsskiftet januari/februari genomfördes manifestationen ”Vägra hata”.
Läs mer: http://vagrahata.se/

2014/2015:
I januari 2015 fördömde Sveriges Interreligiösa råd våld och hatbrott.
Läs mer: http://www.skr.org/nyheter/religiosa-ledare-fordomer-vald-och-hatbrott/

2014:
Uttalande av Sveriges interreligiösa råd i anslutning till Interfaith Harmony Week
Läs mer: signerat-uttalande-feb-2014

2014:
Uttalande om Irak från Sverige interreligiösa råd.
Läs mer: http://www.skr.org/nyheter/uttalande-om-irak-fran-sverige-interreligiosa-rad

2013:
Uttalande från Sveriges interreligiösa råd (SIR) efter oroligheterna i Husby och andra förorter.
Läs mer: http://www.skr.org/nyheter/uttalande-fran-sir-tack-for-era-insatser-i-husby/

2012:
I samband med Interfaith Harmony week, februari 2012 undertecknades ett gemensamt uttalande. Syftet var att informera och stödja varandra som trosgemenskaper i samhället.
Läs mer: Uttalande.